Kinh Tế

Lúa thuần ĐT37 đạt gần 8 tấn/ha

Thứ Năm, 11/04/2019

Lúa được gieo ngày 18/12/2018 với lượng giống 5 kg/sào (500 m2) bằng phương pháp sạ lan, kỹ thuật chăm sóc tương tự các giống lúa khác tại địa phương.

Nhằm tìm giống lúa mới thích nghi với điều kiện ngoại cảnh, chống chịu sâu bệnh tốt, cho năng suất, chất lượng cao, vụ ĐX 2018 – 2019, Trung tâm Khuyến nông Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Giống cây trồng miền Trung thực hiện trình diễn mô hình “Giống lúa thuần mới ĐT 37” tại thôn Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, với diện tích 1 ha, 5 hộ tham gia.

Lúa được gieo ngày 18/12/2018 với lượng giống 5 kg/sào (500 m2) bằng phương pháp sạ lan, kỹ thuật chăm sóc tương tự các giống lúa khác tại địa phương.

Qua theo dõi, ĐT 37 có thời gian sinh trưởng 100 – 105 ngày, chiều cao cây trung bình 98 cm, thời gian trỗ trung bình 5 – 7 ngày, đẻ nhánh khá (số bông hữu hiệu 385 bông/m2), dạng hình gọn, cứng cây, độ thuần đồng ruộng cao. Do là giống khá cứng cây, phiến lá cứng và dầy nên các loại sâu, bệnh ít xuất hiện, không ảnh hưởng nhiều đến năng suất. Năng suất đạt 79,3 tạ/ha, cao hơn so với giống đối chứng ĐV108 là 5,9 tạ/ha (7,9%); lợi nhuận đạt 22.810.000 – 25.126.000 đồng/ha, cao hơn đối chứng 5.470.000 – 7.786.000 đồng.

Trong quá trình thực hiện mô hình, thời tiết không thuận lợi nhưng giống ĐT37 vẫn sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh hại, năng suất đạt cao, phù hợp với sinh thái tại địa phương.

HC (theo nongnghiep.vn)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: