Kinh Tế

Chi cục Hải quan: Thu thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 1.000 tỷ đồng

Thứ Năm, 11/04/2019

Tính đến ngày 4/4/2019, Chi cục Hải quan đã tiếp nhận và giải quyết trên 40.000 tờ khai đăng ký thủ tục hải quan, với số thuế XNK thu đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng 28,2% kế hoạch được giao trong năm 2019.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục đã tập trung triển khai một số giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp XNK làm thủ tục thông quan hàng hóa và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước; chỉ đạo các Đội nghiệp vụ chú trọng nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa trong lĩnh vực hải quan trên cơ sở thực hiện tốt cơ chế “một cửa Quốc gia” và cơ chế “một cửa ASEAN”; vận hành tốt hệ thống thông quan hàng hóa tự động VACCS/VCIS; thường xuyên tăng cường các biện pháp nghiệp vụ trong việc phân loại, lập hồ sơ nợ thuế đối với từng doanh nghiệp nợ thuế, trên cơ sở đó tiến hành các biện pháp thu đòi nợ thuế theo đúng quy định; chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn ký thỏa thuận phối hợp thực hiện việc thu thuế bằng phương thức điện tử cho 100% doanh nghiệp tham gia XNK...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: