Kinh Tế

Gần 10 tỷ đồng xây dựng khu trưng bày, kinh doanh sản phẩm vật tư nông nghiệp

Thứ Năm, 11/04/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu trưng bày, kinh doanh sản phẩm vật tư nông nghiệp của Công ty TNHH Gia đình Thịnh Vượng tại thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên), với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng.

Dự án gồm: 1 nhà điều hành; khu trưng bày, giới thiệu, kinh doanh sản phẩm 3 tầng; nhà kho, sửa chữa, bảo hành sản phẩm và các công trình phụ trợ khác. Thời hạn hoạt động của dự án trong vòng 49 năm kể từ ngày 27/3/2019.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án; thỏa thuận với nhà đầu tư thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư; giám sát đánh giá đầu tư đối với dự án theo quy định. Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Sở TN&MT hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về môi trường, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. UBND huyện Bình Xuyên, UBND thị trấn Hương Canh phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện các thủ tục giao, cho thuê đất và đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án.

Ngọc MaiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: