Kinh Tế

Tạo sức bật cho các HTX nông nghiệp

Thứ Năm, 11/04/2019

Làm việc dựa vào kinh nghiệm, hạn chế về kiến thức chuyên môn về thị trường, kỹ thuật, công nghệ; thiếu kỹ năng cơ bản để quản lý, điều hành HTX; hơn 74% cán bộ quản lý HTX trình độ sơ cấp, chưa qua đào tạo… là một trong những nguyên nhân chính khiến các HTX nông nghiệp hoạt động chưa hiệu quả. Vì vậy, chủ trương thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo sức bật mới cho HTX.

HTX Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa (Tam Dương) là 1 trong 5 HTX được lựa chọn để đưa cán bộ trẻ về làm việc

Theo kết quả rà soát của Chi cục Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 225 HTX nông nghiệp. Chỉ riêng năm 2018, có đến 49 HTX ngừng hoạt động và 115 HTX hoạt động chưa hiệu quả.Phần lớn cán bộ HTX thiếu kiến thức chuyên môn cần thiết để có thể quản lý, điều hành HTX hoạt động một cách có hiệu quả. Đa số cán bộ quản lý điều hành HTX trên cơ sở uy tín và kinh nghiệm tích luỹ từ những hoạt động thực tế, chưa được đào tạo bài bản. Năng lực tổ chức, quản lý kinh tế và hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của HTX trong cơ chế thị trường. Thậm chí, các HTX chưa chú trọng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận và chưa cụ thể hoá các tiêu chuẩn, chức danh cho đội ngũ cán bộ ban quản trị, ban kiểm soát, kế toán HTX và nguồn tài chính để đáp ứng nhu cầu về đào tạo cán bộ...

Mặc dù thời gian qua, tỉnh quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HTX thông qua mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý và điều hành nghiệp vụ, tuy nhiên, số lượng cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng đạt hiệu quả thực tế không cao, do chính sách đào tạo chưa phù hợp, hấp dẫn, do vậy, chưa khuyến khích đuợc cán bộ HTX yên tâm học tập, đào tạo. Bên cạnh đó, hầu hết đội ngũ giúp việc cho các HTX nông nghiệp chưa được đào tạo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ nên công tác tham mưu, giúp việc cho HTX gặp nhiều khó khăn.

Theo số liệu của Chi cục Phát triển nông thôn, tổng số cán bộ tham gia ban quản lý HTX là 1.130 người, trong đó, trình độ đại học, cao đẳng chỉ chiếm 8,1%; trình độ trung cấp chiếm gần 18% và trình độ sơ cấp, chưa qua đào tạo chiếm hơn 74%. Về độ tuổi, cán bộ quản lý HTX chủ yếu ở độ tuổi từ 46- 60 (chiếm gần 54% tổng số cán bộ quản lý); độ tuổi 30- 45 tuổi chiếm gần 12% và độ tuổi dưới 30 tuổi chỉ chiếm hơn 19%.

Ông Nguyễn Cao Thảo, Phó Chi cục trưởng Phụ trách Chi cục Phát triển nông thôn cho biết, nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua hiệu quả chưa cao. Nhiều HTX chỉ làm dịch vụ đầu vào, còn bỏ trống nhiều khâu như tiêu thụ, chế biến, cung cấp tín dụng cho thành viên…; chưa mạnh dạn liên doanh liên kết để mở rộng thêm ngành nghề mới. Những HTX yếu kém chưa có chuyển biến rõ rệt về nội dung và hiệu quả hoạt động. Cơ sở vật chất của HTX thì nghèo nàn, phần lớn chưa có trụ sở riêng, nhiều tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và có khả năng sinh lời như các cửa hàng vật tư, cơ sở dịch vụ… chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, khó khuyến khích thu hút nguồn nhân lực có trình độ tham gia, đồng thời không tạo được động lực để thành viên góp vốn, góp sức để cùng nhau phát triển HTX nói riêng và sự phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh nói chung.

Trước thực trạng thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ cao, tháng 11/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 9228/KH-UBND về triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 và giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương lựa chọn HTX thí điểm. Sở NN&PTNT đã lựa chọn được 5 HTX có đủ điều kiệu, tiêu chí tham gia gồm: HTX Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa, xã An Hòa (Tam Dương); HTX Rau an toàn Visa, xã Đại Tự (Yên Lạc); HTX Phú Thái, xã Đại Đồng (huyện Vĩnh Tường); HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý, xã Phú Xuân (Bình Xuyên); HTX Nông nghiệp Đại Lải, xã Ngọc Thanh (thành phố Phúc Yên).

Sở NN&PTNT đã thành lập Hội đồng sơ tuyển hồ sơ cán bộ trẻ có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của HTX và vị trí làm việc tại HTX theo quy định đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch. Sau khi được lựa chọn, các cán bộ trẻ sẽ được tỉnh hỗ trợ lương hàng tháng theo mức lương tối thiểu vùng quy định; hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm việc...

Là 1 trong 5 HTX nông nghiệp đăng ký tham gia thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn, ông Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa, xã An Hòa (Tam Dương) cho biết: Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm rau, củ, quả, ngay sau khi được thành lập, HTX kiện toàn bộ máy nhân sự; xây dựng vùng sản xuất tập trung; hướng dẫn các thành viên sản xuất theo quy trình VietGAP; đầu tư kho lạnh, khu sơ chế để bảo quản sản phẩm.

Trong quá trình sản xuất, các thành viên HTX tuân thủ chặt chẽ quy trình chăm sóc theo hướng an toàn đảm bảo chất lượng theo quy định. Sản phẩm dưa chuột của HTX được người tiêu dùng đánh giá cao. Mỗi năm, HTX thu mua, sơ chế, đóng gói và tiêu thụ hơn 1 nghìn tấn dưa chuột cho các thành viên. Tuy nhiên, theo ông Dũng, khó khăn nhất hiện nay của HTX là đầu ra sản phẩm bấp bênh, thị trường tiêu thụ không ổn định. Trong khi đó, cán bộ để hỗ trợ công tác quản lý, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất còn hạn chế. Vì vậy, HTX mong muốn, tỉnh tạo điều kiện đưa cán bộ trẻ về làm việc tại HTX.

Ông Nguyễn Cao Thảo, Phó Chi cục trưởng Phụ trách Chi cục Phát triển nông thôn cho biết thêm: Việc thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp là chủ trương đúng, giúp đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức nông nghiệp cho thành viên, tạo điều kiện để HTX sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho kinh tế tập thể, thúc đẩy tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tạo cơ hội cho cán bộ trẻ thể hiện, phát huy năng lực, sở trường.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: