Kinh Tế

Hỗ trợ kinh phí di chuyển mồ mả để thực hiện dồn thửa, đổi ruộng

Thứ Năm, 11/04/2019

Ngày 5/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung nội dung 2.2, Khoản 2, Điều 4, Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, từ ngày 15/4/2019, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí di chuyển mồ mả trên đất dồn thửa, đổi ruộng về nghĩa trang, mức hỗ trợ theo số lượng thực tế, cụ thể: 2,2 triệu đồng/ngôi mộ đã cải táng trên đắp đất (đối với mộ đã có người nhận); 1,2 triệu đồng/ngôi mộ đã cải táng trên đắp đất (đối với mộ chưa có người nhận); 3,5 triệu đồng/ngôi mộ xây (bao gồm cả mộ có người nhận và chưa có người nhận).

Ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, UBND tỉnh đề nghị UBND cấp huyện và UBND cấp xã xem xét hỗ trợ thêm theo khả năng ngân sách từng cấp.

Dương MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: