Kinh Tế

Hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ nâng cao chất lượng đàn bò

Thứ Năm, 11/04/2019

Sáng 10/4/2019, Trung tâm Giống vật nuôi (Sở NN&PTNT) tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hỗ trợ tinh bò thịt, bò sữa năm 2019.

Với mục đích nhằm tạo ra đàn bò thịt, bò sữa có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của tỉnh; góp phần tăng tỷ trọng sản xuất chăn nuôi, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho nông dân. Toàn tỉnh sẽ hỗ trợ tinh bò thịt, bò sữa trên địa bàn của 8 huyện, thành phố; riêng đối với huyện Tam Đảo không triển khai theo kế hoạch này vì đã có dự án riêng. Dự kiến có hơn 39.000 liều tinh bò thịt, bò sữa hỗ trợ cho các huyện, thành phố; trong đó có 25.350 liều tinh bò thịt, 13.750 liều tinh bò sữa. Tổng dự toán được UBND tỉnh phê duyệt hơn 15 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp kinh tế thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp hơn 9,1 tỷ đồng; hộ chăn nuôi đầu tư hơn 5,8 tỷ đồng.

Chương trình hỗ trợ tinh bò thịt, bò sữa đã và đang mang lại hiệu quả to lớn về mặt kinh tế - xã hội cho bà con nông dân ở các địa phương, đáp ứng được nguyện vọng của người chăn nuôi và phù hợp với chủ trương của tỉnh; góp phần tăng tỷ trọng sản xuất chăn nuôi, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho nông dân. Trong thời gian tới, Trung tâm Giống vật nuôi sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thành phố tổ chức cấp phát tinh bò thịt, bò sữa trên cơ sở đã đăng ký trước đó. Cử cán bộ chuyên trách về địa phương hướng dẫn cán bộ ở cơ sở và bà con nông dân cách bảo quản và thụ tinh nhân tạo cho đàn bò.

Ngọc ThắngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: