Kinh Tế

Dành gần 5 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ Tư, 10/04/2019

Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với tạo việc làm tại chỗ và chuyển dịch cơ cấu lao động, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019.

Theo đó, năm 2019, tỉnh tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 1.146 lao động. Trong đó, nhóm nghề nông nghiệp 570 lao động, nghề phi nông nghiệp 576 lao động; trình độ sơ cấp 976 lao động, dưới 3 tháng 170 lao động. Tổng kinh phí thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn gần 5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ học nghề sơ cấp hơn 4 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ học nghề dưới 3 tháng hơn 300 triệu đồng. Phấn đấu sau đào tạo, có từ 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: