Kinh Tế

Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc: Tổng dư nợ đạt trên 310 tỷ đồng

Thứ Ba, 09/04/2019

Đến hết tháng 3/2019, tổng nguồn vốn huy động của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc đạt trên 314 tỷ đồng, tăng 3,5 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay đạt gần 20 tỷ đồng với 650 lượt hộ vay.

Tổng dư nợ đến ngày 31/3/2019 đạt 310,7 tỷ đồng, với tổng số khách hàng là 12.111 hộ. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo hơn 52,7 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo hơn 60,5 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo gần 50 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn gần 22tỷ đồng; cho vay nước sạch và VSMT nông thôn gần 87 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm gần 32 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ XKLĐ hơn 4,2 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội hơn 1,45 tỷ đồng và cho vay hộ nghèo về nhà ở hơn 1,3 tỷ đồng...

Qua kiểm tra, hầu hết các hộ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Việc bảo toàn nguồn vốn và trả lãi thường kỳ đã được các hộ chấp hành đúng theo quy định...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: