Kinh Tế

Các KCN giải quyết việc làm cho trên 84 nghìn lao động

Thứ Hai, 08/04/2019

Với môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, trong quý I/2019, có thêm 13 dự án đi vào hoạt động SXKD trong các khu công nghiệp. Doanh thu, giá trị kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2018; giải quyết việc làm cho trên 2,6 nghìn lao động. Lũy kế đến nay, có 237 dự án đang hoạt động SXKD trong các KCN, bao gồm 199 dự án FDI và 38 dự án DDI; giải quyết việc làm cho trên 84 nghìn lao động, trong đó lao động trong tỉnh có trên 65 nghìn người (chiếm trên 77% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN).

Từ nay đến cuối năm, Ban Quản lý các KCN tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động, nhất là tại KCN Chấn Hưng và KCN Tam Dương II- khu B; chỉ đạo các công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng, giúp nhiều lao động có thêm việc làm, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: