Kinh Tế

Lập Thạch: Giải ngân hơn 13,3 tỷ đồng trả nợ xây dựng cơ bản

Thứ Hai, 08/04/2019

Quý I năm 2019, UBND huyện Lập Thạch đã chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối nguồn ngân sách bố trí giải ngân trên 13,3 tỷ đồng (chiếm gần 30% tổng nguồn vốn phân bổ đầu tư XDCB năm 2019) để thanh toán khối lượng hoàn thành của 58 công trình đầu tư XDCB trên địa bàn, bao gồm: 26 công trình đã quyết toán và khối lượng đã hoàn thành của 32 công trình khác.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư XDCB và thanh toán nợ đọng XDCB, UBND huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, thẩm tra việc quyết toán các dự án đã hoàn thành để xác định chính xác số nợ XDCB; đồng thời tiến hành tổng hợp, phân loại các công trình đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, nhất là các công trình đã hoàn thành từ năm 2014 trở về trước nhằm phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động lập kế hoạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở những nơi đã quy hoạch nhằm tạo nguồn vốn để thanh toán nợ XDCB; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, các công trình mang tính cấp thiết liên quan đến phát triển KT-XH của huyện và phục vụ đời sống nhân dân.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: