Kinh Tế

Văn Quán đồng thuận xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 08/04/2019

Xác định thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã Văn Quán (Lập Thạch) đã phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực huy động mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đến nay, 19/19 tiêu chí đã cơ bản được xã hoàn thành.

Trường mầm non xã Văn Quán, huyện Lập Thạch (cơ sở 2) theo chuẩn nông thôn mới đang được hoàn thiện. Ảnh: Trường Khanh

Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã Văn Quán xác định: Xây dựng NTM là một chương trình lớn, trong đó, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cần được phát huy cao độ, đồng thời, phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hơn hết là sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy sức mạnh toàn dân”, trước khi triển khai các chương trình, dự án phục vụ xây dựng NTM, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, thôn dân cư tổ chức họp dân để nêu cao dân chủ, tạo sự đồng thuận, nhất trí của người dân. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, UBND xã tổ chức nhiều cuộc họp với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, trưởng, phó đoàn thể các thôn để nắm tình hình, rút kinh nghiệm, không để xảy ra thắc mắc trong nhân dân.

Các thành viên trong BCĐ xây dựng NTM của xã thường xuyên xuống cơ sở cùng họp với cán bộ, đảng viên và người dân để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn; đồng thời, huy động sự tham gia tích cực của người dân... Những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được thông tin thường xuyên, đầy đủ đến đông đảo người dân với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”...

Từ việc xác định mỗi người dân là một chủ thể, cấp ủy, chính quyền xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong đó có việc đóng góp tiền của, công sức xây dựng nhà văn hóa, trường học, đường GTNT, GTNĐ...

Một số tiêu chí xây dựng NTM trực tiếp liên quan đến ý thức và năng lực của người dân như: VSMT, nhà ở dân cư, thu nhập, giảm nghèo, văn hóa... cũng được người dân đồng tình ủng hộ và tự giác thực hiện. Từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động được trên 174 tỷ đồng xây dựng các công trình NTM; trong đó, người dân tự nguyện đóng góp hơn 6,7 tỷ đồng tiền mặt; trên 8.200 ngày công lao động và hiến trên 31.200m2 đất để làm đường GTNT, GTNĐ, nhà văn hóa...

Đến nay, xã đã nâng cấp, mở rộng và bê tông hóa 100% các tuyến đường trục xã, liên xã; đường trục thôn và đường ngõ xóm; xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao của xã và nhà văn hóa của 16/16 thôn đạt chuẩn NTM; đầu tư xây dựng đạt chuẩn Quốc gia các trường học...

Trên địa bàn xã có hơn 85,5% số hộ dân có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, không còn nhà tạm, nhà dột nát; trên 87,6% người dân tham gia BHYT và 99% lao động trong độ tuổi có việc làm, trong đó, gần 90% lao động có việc làm thường xuyên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 33,2 triệu đồng, tăng 18,7 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,43%; trên 86% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 13/16 thôn đạt thôn văn hóa; an ninh chính trị được đảm bảo, TTATXH được giữ vững...

Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, Bí thư Chi bộ thôn Đông Xuân chia sẻ: Để lãnh đạo xây dựng NTM có hiệu quả, cấp ủy Chi bộ thôn Đông Xuân luôn coi trọng phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đã được thực hiện tốt ở tất cả các nội dung từ công tác tuyên truyền, vận động người dân đến việc tình nguyện hiến đất, góp công, góp của tham gia xây dựng NTM.

Chính sự năng động, tận tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chi bộ, chính quyền, các chi hội, đoàn thể đã khơi dậy, tạo sự gắn kết trong quá trình xây dựng NTM. Với cách làm này, mọi quyết sách của chi bộ, Ban phát triển xây dựng NTM của thôn đều được bà con đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia...

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM, nhưng với sự chỉ đạo tích cực của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng lòng góp sức của mọi tầng lớp nhân dân, đến cuối năm 2018, xã Văn Quán đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM.

Theo đồng chí Vũ Viết Văn, Chủ tịch UBND xã Văn Quán: Thời gian tới, để duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí NTM đã đạt được, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố QP-AN, giữ vững ổn định ANCT, đảm bảo TTATXH... Chú trọng đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả trên cơ sở khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất - chăn nuôi theo hướng hàng hóa, áp dụng tiến bộ KHKT phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương; mở rộng phát triển các ngành nghề TTCN, thương mại-dịch vụ... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn trong việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các tiêu chí NTM...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: