Kinh Tế

Huyện Vĩnh Tường: Phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 30/4/2019

Thứ Sáu, 05/04/2019

Sau hơn 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (2011- 2019), với xuất phát điểm 100% số xã đạt dưới 8 tiêu chí, tuy nhiên, với quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, đến cuối tháng 3/2019, toàn huyện đã có 21/26 (trên 80%) xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5 xã còn lại là: Chấn Hưng, Tân Tiến, Yên Lập, Nghĩa Hưng và Kim Xá đều đạt từ 16 tiêu chí trở lên. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt gần 42 triệu đồng, tăng gần 23 triệu đồng so với năm 2011.

Hiện nay, huyện Vĩnh Tường tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới; tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là tại 5 xã còn lại; thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện và tiến độ của các xã đăng ký theo cam kết… phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 30/4/2019.

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: