Kinh Tế

Khối thi đua Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng ký kết giao ước thi đua

Thứ Sáu, 05/04/2019

Vừa qua, tại Vĩnh Phúc, Khối thi đua Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng gồm 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Bắc Ninh, Hà Nam và Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020). Cam kết giao ước thi đua năm 2019 tập trung vào 8 nội dung: Thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục thực hiện thắng lợi, đạt kết quả cao Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trong khối về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; triển khai hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, thành phố về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Toàn ngành NN&PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng NTM đến năm 2020”, “Thực hiện tái cơ cấu ngành và phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”; phát động và thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề của Khối với chủ đề “Thi đua phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tiên tiến, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới”; thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua khen thưởng, các nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Thi đua khen thưởng; kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để nhân rộng, động viên, khen thưởng.

D.MTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: