Kinh Tế

Cao điểm phòng, chống sinh vật hại lúa vụ Đông Xuân

Thứ Sáu, 05/04/2019

Hiện nay, lúa Xuân sớm đang ở giai đoạn làm đòng- trỗ; lúa Xuân muộn đang giai đoạn cuối đẻ nhánh- làm đòng. Thời tiết trong thời gian qua tương đối thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến khả năng lúa Xuân sớm trỗ tập trung từ 1- 5/4, lúa Xuân muộn từ 15- 30/4. Đây là thời kỳ cây lúa mẫn cảm với sinh vật gây hại, nhất là rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn và chuột.

Để chủ động phòng, chống sinh vật gây hại, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giành vụ Đông Xuân thắng lợi, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo cao điểm phòng, chống sinh vật gây hại lúa vụ Đông Xuân 2018- 2019, theo đó, thời gian cao điểm hại từ 1/4 đến 20/5/2019. Diện tích nhiễm các loại sinh vật hại trong cao điểm từ 3.500 đến 4.500ha, trong đó diện tích cần phòng trừ khoảng 2.000- 2.500 ha.

Chi cục yêu cầu các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật tiếp tục điều tra bổ sung sâu bệnh nhằm xác định địa bàn, quy mô diện tích và mức độ gây hại của từng đối tượng gây hại chủ yếu. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, cơ quan liên quan phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại trong cao điểm; phòng trừ hiệu quả, không để sinh vật gây hại lây lan ra diện rộng.

Các biện pháp phòng, chống chủ yếu: Thường xuyên thăm đồng, nắm chắc diễn biến của thời tiết, sinh trưởng cây trồng và sinh vật gây hại để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường các biện pháp ngắt ổ trứng, cắt dảnh héo sâu đục thân, vơ lá bệnh khô vằn trên đồng ruộng. Phun thuốc BVTV đặc hiệu khi sinh vật hại đến ngưỡng phòng trừ. Tăng cường kiểm tra việc kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trong cao điểm...

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: