Kinh Tế

Phát huy hiệu quả các công trình cấp nước sạch nông thôn

Thứ Tư, 03/03/2021

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của nước sạch với đời sống; tăng cường kiểm tra, đánh giá đảm bảo chất lượng nước thành phẩm; giám sát chặt chẽ quy trình quản lý, vận hành; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hệ thống cấp nước hoạt động liên tục, thông suốt…, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường (NS&VSMT) đang nỗ lực phát huy hiệu quả các công trình cấp nước sạch, đưa nguồn nước chất lượng đến người dân nông thôn.

Nhân viên Nhà máy nước sạch liên xã Thái Hòa-Hoa Sơn, huyện Lập Thạch kiểm tra, vận hành hệ thống trạm bơm cấp II.

Trung tâm NS&VSMT được UBND tỉnh giao quản lý, vận hành 10 công trình cấp nước sinh hoạt cho 26 xã, thị trấn của 3 huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc và Lập Thạch.

Tính đến hết năm 2019, các công trình cấp nước sạch đã vận hành, khai thác cung cấp nước sinh hoạt cho trên 17 nghìn hộ dân, với sản lượng nước tiêu thụ trên 2,5 triệu m3 nước thành phẩm.

Để phát huy hiệu quả các công trình cấp nước, từng bước mở rộng địa bàn, nâng số lượng các hộ gia đình được cấp nước, duy trì đảm bảo chất lượng nước cấp, Trung tâm NS&VSMT đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị, các xã, thị trấn, nhất là các xã, thị trấn có công trình cấp nước sạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe con người, cộng đồng dân cư.

Rà soát số hộ chưa đấu nối sử dụng nước để tuyên truyền, vận động, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình tháo gỡ khó khăn trong quá trình đấu nối, sử dụng nguồn nước.

Trung tâm định kỳ lấy mẫu và phân tích đánh giá chất lượng nước tại các công trình 1 lần/tháng và đột xuất khi có yêu cầu; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc thường xuyên giám sát chất lượng nước thành phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn nước cấp theo quy định.

Đơn vị tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn duy trì nghiêm quy trình quản lý vận hành các công trình cấp nước, kiểm soát chặt chẽ nguồn nước đầu vào, vật liệu xử lý nước nhằm đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn sau xử lý.

Hằng tháng, hằng quý, trung tâm tổ chức kiểm tra các hạng mục công trình, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị, thổi rửa các giếng khoan khai thác nước ngầm tại công trình liên xã Đại Tự-Phú Đa, Liên Châu-Hồng Phương, Trung Hà, Trung Kiên, Tứ Trưng - Ngũ Kiên.

Thau rửa, thay thế và bổ sung vật liệu lọc, bảo dưỡng thiết bị máy bơm, hệ thống điện,…đảm bảo các công trình được vận hành liên tục, không bị gián đoạn việc cung cấp nước sạch cho nhân dân.

Ngoài ra, trung tâm đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho cấp trên ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, nhằm thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế trong lĩnh vực cấp nước nông thôn;

Xây dựng Quy chế phối hợp quản lý công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; kế hoạch cấp nước an toàn chống thất thoát nước…

Đầu tư xây dựng, cải tạo, hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình cấp nước sạch tập trung cho nhân dân xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô với quy mô cấp nước cho hơn 700 hộ gia đình.

Trung tâm đã nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai đầu tư 2 dự án cấp nước sạch mới là: Dự án cấp nước tập trung xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên và dự án nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tập trung xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch.

Nhờ vậy, các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung do Trung tâm NS&VSMT quản lý được duy trì hoạt động ổn định, liên tục, phát huy tốt hiệu quả cấp nước sạch cho người dân.

Tính đến hết năm 2020, số lượng hộ gia đình sử dụng nước sạch đã đạt trên 19 nghìn hộ, tăng trên 1.000 hộ so với năm 2019.

Sản lượng nước thành phẩm tiêu thụ đạt trên 3,6 triệu m3, tăng trên 1,1 triệu m3 so với năm 2019. Các công trình cấp nước sạch tập trung đã góp phần nâng tỷ lệ hộ gia đình khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế đạt trên 60% tổng số hộ gia đình.

Bài, ảnh: Nguyễn Khánh

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: