Kinh Tế

Năm 2021, Vĩnh Phúc dành hơn 6.600 tỷ đồng đầu tư công

Thứ Tư, 03/03/2021

Đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH, tạo điểm nhấn cho đô thị Vĩnh Phúc trong tương lai, năm 2021, Vĩnh Phúc dành hơn 6.600 tỷ đồng cho đầu tư công. Trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 5.900 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương hơn 717 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư được bố trí cho các chương trình, nhiệm vụ, nghị quyết, công trình trọng điểm và các ngành, lĩnh vực...

Dự án đường nối từ Hợp Châu - Đồng Tĩnh sang thị trấn Hoa Sơn đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương kinh tế của nhân dân các địa phương.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết của tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công.

Xây dựng quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư công triển khai trên địa bàn tỉnh theo Luật Đầu tư công năm 2019 và Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng sớm bàn giao mặt bằng sạch để triển khai dự án. Đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết, UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chuyển cho nhiệm vụ khác có nhu cầu sử dụng vốn.

Tin, ảnh: Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: