Kinh Tế

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 92.200 tỷ đồng

Thứ Ba, 02/03/2021

Tháng 2/2021 là tháng có Tết Nguyên Đán, nhu cầu tiền mặt tăng cao nhưng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định, không có hiện tượng tăng mùa vụ, phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,5-4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,4-6,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6-7%/năm.

Tính đến hết ngày 28/2/2021, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 92.200 tỷ đồng, tăng 0,35% so với cuối năm 2020; trong đó, tiền gửi các tổ chức kinh tế là 33.770 tỷ đồng, tiền gửi tiết kiệm là 56.500 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá là 1.930 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay đạt 88.750 tỷ đồng, tăng 0,79% so với cuối năm 2020; trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 59.250 tỷ đồng, chiếm gần 67% tổng dư nợ.

Để đảm bảo đạt và vượt mục tiêu đề ra trong năm 2021 là tăng trưởng huy động vốn từ 12 - 15%, tăng trưởng tín dụng từ 12 - 14%, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng tiếp tục tập trung các giải pháp để huy động và phát triển nguồn vốn trên cơ sở huy động vốn từ dân cư, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn; tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp ổn định sản xuất...

Hồng NhậtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: