Kinh Tế

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, thương mại đồng bộ, hiện đại

Thứ Hai, 01/03/2021

Hạ tầng cụm công nghiệp (CCN); thương mại, điện tử phát triển chưa tương xứng với nhu cầu thực tế; mức tăng trưởng ngành công nghiệp, thương mại chậm, chưa tạo ra nhiều sản phẩm công nghiệp giá trị kinh tế cao, thân thiện môi trường... là những “điểm nghẽn” được ngành Công thương tỉnh xác định. Trên cơ sở đó, ngành đã và đang đề ra các giải pháp tháo gỡ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hiện nay, công tác quản lý nhà nước đối với các CCN vẫn nhiều đầu mối, chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ... Ảnh: Thế Hùng

Trên địa bàn tỉnh hiện có 13 CCN được thành lập và giao chủ đầu tư. Mặc dù vậy, công tác quản lý hoạt động sản xuất công nghiệp, CNHT còn khó khăn, hạ tầng cụm công nghiệp chưa đồng bộ.

Theo các quy định thì công tác quản lý CCN không quy định rõ cơ quan đầu mối đủ thẩm quyền giúp UBND tỉnh quản lý các CCN trong suốt quá trình trước, trong và sau đầu tư dẫn đến việc quản lý không hiệu quả, công tác thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo...

Trong khi đó, CCN với quy mô diện tích nhỏ nhưng vẫn phải đầu tư đầy đủ các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật như KCN, dẫn đến chi phí đầu tư hạ tầng CCN cao, khó thu hút đầu tư. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 50 về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 và Nghị quyết số 07 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 50 để hỗ trợ các đơn vị xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN.

Tuy nhiên, việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CCN cần thời gian dài (ít nhất cũng phải từ 2 - 4 năm); trong khi đó, nghị quyết chỉ có thời gian thực hiện đến hết năm 2021, cần xem xét, báo cáo về việc tiếp tục gia hạn Nghị quyết số 50 hoặc xây dựng nghị quyết mới để tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

Mặt khác, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 57 về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39 quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh nhưng chưa thực hiện được bởi hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất CNHT trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), ít quan tâm đến các chính sách hỗ trợ mà chủ yếu quan tâm đến chính sách ưu đãi về thuế, giá thuê mặt bằng,…

Cùng với đó, việc nắm bắt về doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, khi các doanh nghiệp xây dựng dự án đầu tư để đề nghị phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không qua Sở Công thương.

Hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh mặc dù đã có bước phát triển, song chưa đồng bộ và phân bố hợp lý.

Các trung tâm thương mại, siêu thị chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn là Phúc Yên và Vĩnh Yên, tại các huyện miền núi như Sông Lô, Lập Thạch có rất ít loại hình bán lẻ hiện đại này; nhiều chợ nông thôn quá giáp nhau, thậm chí nhiều nơi không có chợ.

Công tác quản lý nhà nước về chợ như: Công tác đầu tư, di chuyển chợ, chuyển đổi mô hình quản lý chợ; chuyển đổi công năng đối với một số chợ hoạt động không hiệu quả; việc phân cấp quản lý theo ngành và địa phương chưa thống nhất, chưa rõ trách nhiệm....

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh những năm gần đây tăng trưởng mạnh nhưng chủ yếu tăng ở khối các doanh nghiệp FDI; các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa có khả năng xâm nhập các thị trường lớn.

Công tác quản lý thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn vì hiện nay chưa có một quy chế cụ thể nào để quản lý và thực hiện.

Giai đoạn 2021-2025, ngành Công thương tỉnh xác định cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực; chú trọng phát triển công nghiệp, CNHT, nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại.

Ngành xác định "khâu đột phá" là tập trung xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, các chương trình, đề án, dự án để thu hút mọi nguồn lực phát triển KT - XH hiệu quả, bền vững; trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng CCN, hạ tầng thương mại hiện đại, phấn đấu đưa Vĩnh Phúc trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của cả nước.

Theo đó, cần huy động, quản lý và phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển công nghiệp và thương mại; xây dựng Đề án phát triển thương mại điện tử, đảm bảo tính định hướng, tính tổng quát, tính linh hoạt, khoa học và thực tiễn.

Tăng cường công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong giải quyết công việc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, cần tạo được một hành lang pháp lý thống nhất, đảm bảo việc quản lý có hiệu quả đối với mọi thành phần doanh nghiệp.

Để đảm bảo cho việc quản lý nhà nước về CCN tại các địa phương được thống nhất, Sở Công thương đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công thương, báo cáo Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo về việc giao đầu mối cấp giấy chứng đầu tư, quyết định chủ trương dự án đầu tư trong CCN.

Đồng thời, cho chủ trương xây dựng các cơ chế, chính sách, đề án, dự án và bố trí đủ các nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng CCN, hạ tầng thương mại để thực hiện các nhiệm cụ của ngành.

Hồng NhậtTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: