Kinh Tế

Để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững

Thứ Hai, 01/03/2021

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, góp phần đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu... chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi được khẳng định là chủ trương mang tính thiết thực, đúng đắn của tỉnh. Trên cơ sở vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách của nhà nước; sự năng động, nhạy bén trong tư duy của người sản xuất, nhiều mô hình chuyển đổi đã góp phần nâng cao giá trị, phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững; tăng thu nhập cho nông dân và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Gia đình anh Dương Văn Thành, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên nuôi cá lồng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Thế Hùng

Giai đoạn 2016 - 2020, Vĩnh Phúc đã ban hành và triển khai nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân.

Với mong muốn làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, các chính sách được nông dân đón nhận, từ đó mạnh dạn đầu tư xây dựng nhiều mô hình sản xuất, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, việc áp dụng cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thời vụ; cơ giới hóa và tiến bộ khoa học kỹ thuật được tăng cường; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm tổ chức thực hiện.

Trên địa bàn tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn như: Vùng rau, quả an toàn theo quy trình VietGAP tại các huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Lập Thạch; chăn nuôi ở Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo…; mô hình chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ rau, quả an toàn, sạch.

Một số sản phẩm có thương hiệu và xuất khẩu như: Thanh long ruột đỏ, trà hoa vàng, ớt, chuối tiêu hồng…; không ít mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học cho thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm trong sản xuất, với cách làm mới, người nông dân còn góp phần nâng cao chất lượng, giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu khắt khe của cơ chế thị trường.

Ðây được xem là “chìa khóa” để mở cánh cửa thành công trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hiện đại hóa nền nông nghiệp của tỉnh.

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập quốc ế, tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ tích tụ đất đai, hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn đến khuyến khích nông dân thay đổi tư duy sản xuất và thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu để bắt kịp với xu hướng hiện đại.

Cùng với việc ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, ngành Nông nghiệp và các địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Rà soát quy hoạch, dồn đổi, tích tụ ruộng đất; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế vùng, miền và nhu cầu thị trường; đẩy mạnh phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm...

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã chuyển đổi được trên 7.500 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau, củ, quả cho hiệu quả kinh tế cao; xây dựng hơn 1.300 cơ sở chế biến nông sản thực phẩm quy mô lớn và sản xuất nhỏ lẻ.

Hình thành một số vùng sản xuất rau, quả an toàn thực phẩm theo quy trình VietGAP và đưa một số sản phẩm có thương hiệu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, góp phần đưa giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác đạt trên 140 triệu đồng/ha, tăng khoảng 5,9% so với năm 2015.

Trong điều kiện đối mặt với dịch Covid-19 và diễn biến bất thường của thời tiết, việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn, diện tích gieo trồng cây hằng năm giảm…, song nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là việc đổi mới tư duy, phương thức sản xuất của nông dân, nông nghiệp trở thành ngành duy nhất trong 3 ngành sản xuất của tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Tỉnh đã dành kinh phí hỗ trợ hơn 11.000 ha giống lúa chất lượng cao, 2.100 ha sản xuất rau quả hàng hóa an toàn theo VietGAP và hơn 400 máy sản xuất nghiệp.

Ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi nhân giống lợn ngoại, bò thịt, bò sữa chất lượng cao.

Hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò cho các hộ nông dân thuộc 8 huyện, thành phố trên địa bàn.

Dành 35 tỷ đồng hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học; góp phần đưa giá trị sản xuất năm 2020 của tỉnh đạt 145 triệu đồng/ha, thu nhập đạt 65 triệu đồng/ha.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phải nhìn nhận thực tế, sự phát triển của nông nghiệp Vĩnh Phúc vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Việc cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương trên địa bàn còn manh mún, nhỏ lẻ.

Chưa có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có thế mạnh, sản lượng lớn, có thương hiệu để giới thiệu, quảng bá và cạnh tranh trên thị trường; công tác dồn thửa đổi ruộng còn nhiều khó khăn; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hạn chế…

Đây là những rào cản khiến nông nghiệp của tỉnh khó có thể tiếp cận với công nghệ trên diện rộng.

Trên cơ sở xác định những điểm nghẽn trong phát triển nông nghiệp, ngành Nông nghiệp tỉnh đã tham mưu với tỉnh và đề ra các giải pháp.

Trong đó, thực hiện đề án cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ khí hoá nông nghiệp, sản xuất hàng hoá gắn kết với thị trường, chế biến và xuất khẩu, nâng cao thu nhập và đời sống người dân vùng nông thôn.

Để tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1,5%, trong năm 2021, ngành Nông nghiệp tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực để chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, xây dựng và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hướng nông nghiệp sạch, hữu cơ.

Khai thác tối đa cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, tạo điều kiện xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực; tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư liên kết SXKD….; từ đó, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp.

Anh TúTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: