Kinh Tế

Phúc Yên: Giải ngân hơn 77 tỷ đồng trả nợ xây dựng cơ bản

Thứ Năm, 21/03/2019

Từ đầu năm 2019 đến nay, thành phố Phúc Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối nguồn ngân sách bố trí giải ngân trên 77 tỷ đồng (chiếm 46,7% vốn kế hoạch XDCB năm 2019) để trả nợ khối lượng hoàn thành của các dự án đầu tư XDCB trên địa bàn. Trong đó, trả cho 11 công trình đã quyết toán trên 3,62 tỷ đồng; trả khối lượng đã thực hiện của 5 công trình đã hoàn thành 7 tỷ đồng và trả khối lượng của 24 công trình chuyển tiếp năm 2018 trên 66,5 tỷ đồng...

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư XDCB và thanh toán nợ đọng trong XDCB, UBND thành phố đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, thẩm tra việc quyết toán các dự án XDCB đã hoàn thành; tổng hợp, phân loại các công trình có vướng mắc, khó khăn trong công tác quyết toán, đề xuất phương án tháo gỡ, giải quyết. Đồng thời, yêu cầu các ngành, địa phương chủ động lập kế hoạch, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công; trong đó, bố trí một phần vốn để ưu tiên trả nợ XDCB. Cùng với đó, tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, các công trình phục vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: