Kinh Tế

Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với mọi diễn biến phức tạp của thời tiết

Thứ Tư, 20/03/2019

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn và thiên tai trong năm 2019 có những diễn biến phức tạp, khó lường. Hiện tượng ElNino bắt đầu từ tháng 11 năm 2018 kéo dài hết tháng 6 năm 2019; mưa, bão sẽ diễn biến bất thường hơn; các loại hình thiên tai có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ nguy hiểm.

Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với mọi diễn biến phức tạp của thời tiết và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2019 về tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch và các quyết định của UBND tỉnh về PCTT. Hoàn thành tu bổ, duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình thủy lợi và các công trình PCTT, nhất là các công trình xung yếu, đang thi công dở dang; kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình; xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện phương án hộ đê, đập - PCTT&TKCN, phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa mưa lũ.

Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi, nhất là an toàn tại các hồ chứa trên địa bàn quản lý; nâng cao năng lực phòng ngừa trước thiên tai, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và các hình thái thiên tai cực đoan…

Đối với UBND các huyện, thành phố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN năm 2019; xây dựng phương án tổ chức di dời, bảo vệ dân ở vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai (bão, lũ quét, sạt lở đất,...,) đến nơi an toàn; chủ động ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác để khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống nhân dân khi có thiên tai xảy ra. T

ổ chức phát quang mái đê, chân đê, trong phạm vi bảo vệ đê điều, xong trước 15/6/2019 để phục vụ công tác tuần tra canh gác và xử lý sự cố giờ đầu trong mùa mưa lũ; ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm an toàn công trình đê điều, hồ đập theo Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều…

Xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão; riêng các huyện, thành phố: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, Phúc Yên xây dựng kế hoạch, phương án phòng tránh lũ quét, sạt lở đất và cảnh báo cho nhân dân biết để có biện pháp phòng tránh.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: