Kinh Tế

Hơn 1.470 ha đất nông nghiệp đã dồn đổi được bàn giao cho các hộ dân

Thứ Ba, 23/02/2021

Thực hiện Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về dồn thửa đổi ruộng, đến nay đã có 19 xã của 5/9 huyện (Sông Lô, Lập Thạch, Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường) đăng ký thực hiện dồn đổi 2.619,18 ha.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND các huyện thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng đã ban hành các nghị quyết, các quyết định, kế hoạch để tổ chức và thực hiện dồn thửa đổi ruộng tại địa phương mình một cách quyết liệt, đạt hiệu quả cao.

Từ năm 2016 đến hết năm 2020, các xã của 5 huyện đã dồn đổi và bàn giao hơn 1.470 ha đất nông nghiệp cho các hộ dân. Trong đó, Vĩnh Tường là huyện thực hiện tốt nhất công tác dồn thửa đổi ruộng. Đến nay, đã thực hiện dồn thửa đổi ruộng tại 8 xã (Cao Đại, Ngũ Kiên, Tuân Chính, Vũ Di, Phú Thịnh, Lý Nhân, Vĩnh Ninh, Phú Đa) với diện tích khoảng 1.300 ha.

Sau dồn thửa đổi ruộng đã cấp đổi được hơn 3.130 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại 2 xã Cao Đại, Ngũ kiên. Năm 2021, Huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo thực hiện tại 3 xã Thượng Trưng, Tuân Chính và Yên Lập với tổng diện tích dự kiến thực hiện khoảng 280 ha.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: