Kinh Tế

Chấm dứt các dự án đầu tư của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Viễn Đông

Thứ Sáu, 15/03/2019

Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Viễn Đông (Hà Nội), thành lập và đi vào hoạt động năm 2003 trong lĩnh vực sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh. Công ty được UBND tỉnh cấp GCN đăng ký đầu tư số 19121000045 ngày 22/10/2007 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và gia công thủy tinh pha lê xuất khẩu và GCN đăng ký đầu tư lần 2 số 19121000498 ngày 8/3/2011 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các chế phẩm xăng dầu.

Tuy nhiên, do hoạt động không hiệu quả, đơn vị đã chấm dứt hoạt động của các dự án trên. Trên cơ sở đó, vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định số 144/QĐ-SKHĐT về việc chấm dứt các dự án đầu tư của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Viễn Đông; yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Bảo AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: