Kinh Tế

Huyện Tam Đảo: 31 trường hợp xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất

Thứ Năm, 14/03/2019

Thời gian gần đây, tình trạng xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn huyện Tam Đảo có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là trên đất rừng sản xuất. Ngày 26/2/2019, UBND huyện Tam Đảo nhận được tin báo của nhân dân về việc xây dựng các công trình kiên cố trên đất rừng sản xuất tại khu vực các thôn Quan Ngoại và Quan Đình, xã Tam Quan. Qua kiểm tra, xác minh phát hiện 31 trường hợp xây dựng trên đất rừng sản xuất; trong đó, 16 trường hợp xây dựng chuồng trại và nhà tạm để phục vụ chăn nuôi, 15 trường hợp xây nhà kiên cố.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, UBND huyện Tam Đảo có văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích. UBND xã Tam Quan kiểm tra, rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm theo từng thời điểm; xác minh về nguồn gốc sử dụng đất, loại đất, diện tích, khối lượng vi phạm và xử lý nghiêm khắc theo thẩm quyền.

Ngọc MaiTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: