Kinh Tế

Dành hơn 60 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 14/03/2019

Để đạt mục tiêu hết năm 2019, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tỉnh dành hơn 60 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, chuyển cân đối về ngân sách cấp huyện gần 57 tỷ đồng để kiên cố hóa kênh mương loại III tại một số xã thuộc các huyện, thành phố: Lập Thạch, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Sông Lô, Tam Đảo và thành phố Phúc Yên.

Sau 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh huy động được hơn 24 nghìn tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí. Hết năm 2018, toàn tỉnh có huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên đạt chuẩn NTM; 104/112 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 92,8%; bình quân đạt 18,74 tiêu chí/xã. Hiện, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn NTM.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: