Kinh Tế

Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Năm, 14/03/2019

Quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động đầu tư công, năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019, công tác giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt tỷ lệ cao hơn mặt bằng chung cả nước. Với kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai, Vĩnh Phúc đang tích cực đề xuất với Trung ương nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân VĐTC.

Năm 2018, tổng nguồn vốn kế hoạch ĐTC trên địa bàn tỉnh gần 6.262 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch giao đầu năm gần 5.960 tỷ đồng, bao gồm: Ngân sách địa phương hơn 5.730 tỷ đồng; ngân sách trung ương gần 229 tỷ đồng. Nguồn vốn được HĐND tỉnh giao bổ sung trong năm 2018 trên 300 tỷ đồng.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân VĐTC, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về phân cấp đầu tư và ủy quyền giữa các sở, ban, ngành địa phương; chỉ đạo sở, ban, ngành, các địa phương chủ động triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân VĐTC; yêu cầu chủ đầu tư tích cực phối hợp với các nhà thầu, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công và thực hiện việc quyết toán dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng đúng thời gian quy định; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án…

Năm 2018, vốn thanh toán và giải ngân trên địa bàn tỉnh đạt trên 6.000 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch vốn giao, cao hơn 30% so với bình quân chung của cả nước. 2 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh giải ngân VĐTC trên 372 tỷ đồng, bằng 6% kế hoạch vốn giao đầu năm, cao hơn gần 3% so với bình quân chung cả nước.

Mặc dù tỷ lệ giải ngân VĐTC trên địa bàn tỉnh đạt cao so với mặt bằng chung của cả nước, tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số địa phương và dự án cụ thể tiến độ triển khai còn chậm, phải điều chuyển, bổ sung vốn cho các dự án khác.

Nguyên nhân chủ yếu do thủ tục đầu tư kéo dài từ khâu lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, đến bước lựa chọn nhà thầu thi công (nhất là đối với các dự án có tổng mức đầu tư lớn, phải đấu thầu tư vấn và xây lắp, theo quy định tối đa là 283 ngày, nếu thực hiện nhanh nhất cũng mất 132 ngày) dẫn đến nhiều dự án trọng điểm, dự án lớn được bố trí vốn từ đầu năm nhưng bị kéo dài thời gian thực hiện. Chế độ chính sách thường xuyên thay đổi, đặc biệt là công tác GPMB, thủ tục phê duyệt giá bồi thường GPMB kéo dài do phải thực hiện thẩm định, phê duyệt giá cho từng dự án theo Luật Đất đai mới.

Bên cạnh đó, năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế; chưa sâu sát trong đôn đốc, kiểm tra hồ sơ công trình các nhà thầu tư vấn lập nên chất lượng hồ sơ chưa cao, còn sai sót, phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần dẫn đến tiến độ không đảm bảo. Các nhà thầu thường có tâm lý tập trung thi công, dồn khối lượng hoàn thành để nghiệm thu thanh toán giải ngân 1 lần vào những tháng cuối năm nhằm giảm thiểu các chi phí quản lý, vận chuyển, khấu hao, lãi suất…Hạn mức được chỉ định thầu thấp; theo Luật Đấu thầu các dự án có dự toán xây lắp từ 1 tỷ đồng trở lên, tư vấn trên 500 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu, dẫn đến nhiều dự án đơn giản phải kéo dài thời gian thực hiện thủ tục XDCB…

Theo đề xuất của UBND tỉnh, để việc giải ngân VĐTC được thuận lợi, Trung ương sớm nghiên cứu, xem xét điều chỉnh hạn mức chỉ định thầu cho phù hợp để giảm thiểu thời gian chuẩn bị thủ tục với các gói thầu quy mô nhỏ, gói thầu đơn giản. Cho phép chủ đầu tư thực hiện trước bước khảo sát, thiết kế- dự toán công trình (theo quy định nội dung này ở bước thực hiện dự án) để giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, tăng thời gian thực hiện và giải ngân VĐTC. Cho phép tách dự án bồi thường GPMB để triển khai trước nhằm chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng cho thi công dự án. Ban hành hướng dẫn cụ thể về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án chuẩn bị đầu tư, rút ngắn thời gian chuẩn bị các thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn.

Nguyễn KhánhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: