Kinh Tế

Huyện Tam Đảo chủ động ứng phó với bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Thứ Năm, 14/03/2019

Ngày 13/3/2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Đảo chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan; Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc (từ ngày 13 – 23/3/2019), ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Ngay sau khi phun khử trùng tiêu độc, tất cả các hộ được phun phải được lập danh sách, có chữ ký của hộ và được UBND cấp xã xác nhận; chợ, tụ điểm kinh doanh buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn, nơi công cộng phải được xác nhận của UBND cấp xã đối với diện tích từng địa điểm.

Để chương trình đạt hiệu quả cao, nguồn ngân sách của tỉnh sẽ hỗ trợ hóa chất phun tập trung 1 lần với định mức 0,05l/ hộ (bình quân 100m2); các chợ, tụ điểm kinh doanh buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn, nơi công cộng là 0,5l/1.000m2. Hỗ trợ công cho lực lượng phun khử trùng tiêu độc là 2.400 đồng/hộ. Ngoài phần hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh, UBND huyện cũng sẽ có kinh phí hỗ trợ cho công tác chỉ đạo, giám sát; vận chuyển hóa chất về huyện, xã; in mẫu biểu, danh sách phun khử trùng tiêu độc; mua vật tư, dụng cụ bảo hộ; mua, thuê máy phun, nhiên liệu, công phun chợ, tụ điểm, nơi công cộng...

Lê MinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: