Kinh Tế

Huyện Sông Lô: Triển khai các nội dung chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Hai, 25/01/2021

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, UBND huyện Sông Lô đã quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn nội dung Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử gồm 15 thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã có từ 9 - 11 thành viên.

Do thời gian tiến hành các công việc liên quan đến công tác bầu cử trùng thời gian dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, theo chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử xong trước ngày 2/2/2021, sớm hơn 4 ngày so với thời gian quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo đúng thời gian quy định.

Bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh và Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô sẽ tiếp tục phối hợp với Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan làm tốt công tác chỉ đạo và thực hiện bầu cử.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chủ động chuẩn bị, củng cố kịp thời cơ sở vật chất liên quan (chuẩn bị hòm phiếu, hệ thống loa truyền thanh...) đảm bảo phục vụ tốt công tác bầu cử.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn thường xuyên nắm chắc địa bàn, chủ động các phương án đối phó với tình huống bất thường, giải quyết các vấn đề nảy sinh; lập kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh thông tin trong cuộc bầu cử.

Tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định các vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân nói chung và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử nói riêng để người dân nâng cao nhận thức, yên tâm tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: