Kinh Tế

Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

Thứ Hai, 25/01/2021

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành triển khai đồng bộ giải pháp, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; phối hợp với UBND các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng phần việc cụ thể...

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc hạng mục nạo vét 3 sông trên địa bàn huyện Bình Xuyên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Năm 2020, tổng vốn kế hoạch đầu tư công thực hiện của tỉnh là gần 15.000 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/12/2020, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh chỉ đạt 10.000 tỷ đồng (bằng 66% kế hoạch).

Mặc dù kết quả giải ngân vốn đầu tư công tại các huyện, thành phố đều đạt từ 85% kế hoạch trở lên, song, một số ngành, lĩnh vực như: Tài nguyên và môi trường, Quốc phòng, Quản lý nhà nước, Công nghiệp – thương mại... lại có tỉ lệ giải ngân đầu tư công đạt thấp.

Một số Ban quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành như: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình tỉnh; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài..., tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt dưới 50% kế hoạch được giao.

Về tiến độ thực hiện các công trình, năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, hầu hết các công trình bị kéo dài tiến độ thi công so với kế hoạch ban đầu, đặc biệt đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài.

Lý giải về nguyên nhân chậm giải ngân nguồn vốn, ông Hồ Quang Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh cho biết:

Hiện nay, đơn vị đang triển khai 4 dự án lớn gồm: Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt; dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II; dự án Cầu Đầm Vạc; dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập.

Để triển khai các dự án, tổng phạm vi cần GPMB lên tới hơn 600ha, trải đều khắp các huyện, thành trong tỉnh.

Hiện nay, công tác GPMB cho các dự án gặp nhiều khó khăn do việc thực hiện chính sách bồi thường, tái định cư cho người dân phải tuân thủ song song quy định của Nhà nước và quy định của nhà tài trợ nước ngoài, dẫn đến thời gian chuẩn bị thực hiện dự án bị kéo dài.

Ngoài ra năm vừa qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, nhiều dự án bị “đóng băng” tới hơn nửa năm cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chậm giải ngân nguồn vốn.

Theo đánh giá của các ngành, đơn vị liên quan, khó khăn nhất trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công hiện nay vẫn nằm ở công tác GPMB.

Một số dự án đi qua khu vực đất quốc phòng, đất tôn giáo tín ngưỡng có tính chất phức tạp, do vậy chưa bàn giao được mặt bằng cho đơn vị thi công, dẫn đến không có khối lượng để nghiệm thu giải ngân kế hoạch vốn.

Để thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm 2021, việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư công được UBND tỉnh chỉ đạo Sở KH&ĐT triển khai kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện.

Trên cơ sở đó, các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện thủ tục, giải quyết khó khăn vướng mắc về GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương coi công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân.

Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu; không xét thi đua khen thưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu, chủ đầu tư và cá nhân liên quan.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Rà soát từ khâu chuẩn bị dự án, lựa chọn dự án giao vốn đến công tác thiết kế, đấu thầu, thi công, thủ tục thanh, quyết toán đối với dự án, từ đó kịp thời xử lý vướng mắc trong từng khâu.

Trên cơ sở đó, các đơn vị cần đề ra giải pháp cụ thể, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai dự án; đề xuất điều chuyển vốn của dự án do mình làm chủ đầu tư nếu không giải ngân hết vốn.

Mặt khác, để công tác giải ngân vốn đầu tư công được triển khai đúng tiến độ, UBND tỉnh chỉ đạo Sở KD&ĐT xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư; việc phân bổ vốn đầu tư công phải đảm bảo theo thứ tự ưu tiên theo quy định, phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án.

Bài, ảnh: Hoàng SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: