Kinh Tế

Cải cách hành chính- Tạo đột phá thu hút đầu tư

Thứ Hai, 25/01/2021

Với vị trí địa lý thuận lợi cùng các cơ chế, chính sách thông thoáng và những đột phá trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), những năm gần đây, Vĩnh Phúc luôn xếp trong nhóm có thứ hạng cao về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và là một trong những điểm sáng của khu vực phía Bắc về thu hút đầu tư. Đặc biệt, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Vĩnh Phúc vẫn đứng thứ 15/63 tỉnh, thành về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến giúp kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh Thế Hùng

Xác định cải cách TTHC là khâu đột phá để thu hút đầu tư, tỉnh ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Từ năm 2011 đến năm 2020, tỉnh đã công bố hơn 6.500 lượt nội dung các TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ; 1.799 TTHC được công khai trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh; HĐND và UBND các cấp của tỉnh đã ban hành 2.792 văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực; thực hiện rà soát 932 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND các cấp ban hành; kiểm tra 511 văn bản do các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện ban hành.

Để minh bạch thời gian giải quyết TTHC liên thông, UBND tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp, quy định rõ thời gian giải quyết và trách nhiệm giữa các cơ quan hành chính trong giải quyết TTHC.

Năm 2013, Vĩnh Phúc là một trong số ít tỉnh, thành phố đầu tiên trên cả nước triển khai Dự án Phần mềm dùng chung cho Bộ phận một cửa và được triển khai đồng bộ đến các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.

Đặc biệt, từ ngày 1/6/2020, tỉnh đã hoàn thành việc kết nối với nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia và chính thức thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng này.

Tháng 12/2020, Văn phòng Chính phủ đã lựa chọn Vĩnh Phúc là 1 trong 4 tỉnh thực hiện thí điểm triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Qua đó, góp phần cắt giảm các bước trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC về đất đai, đồng thời, bảo đảm tính minh bạch, công khai, tránh tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức viên chức.

Trong năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tích hợp, cập nhật 657 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công tỉnh; đồng bộ 151 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch công Quốc gia và tiếp nhận, giải quyết được hơn 7.700 hồ sơ trực tuyến.

Tỉnh đã cung cấp 5 Dịch vụ công hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có 2 dịch vụ công do Văn phòng Chính phủ triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 3 dịch vụ công tỉnh triển khai trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ thông qua phần mềm.

Trong năm 2020, đã có hơn 2.300 giao dịch thanh toán trực tuyến được thực hiện qua nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Văn phòng UBND tỉnh cũng chủ trì phối hợp với Viễn thông Vĩnh Phúc xây dựng, thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh, đến nay, khoảng 60% chế độ báo cáo của các đơn vị đã được đưa vào hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh thực hiện bàn giao hơn 1.500 chứng thư số chuyên dùng với tỷ lệ văn bản điện tử ký số năm 2020 đạt 90%; phối hợp với Cục tin học hóa- Bộ Thông tin &truyền thông triển khai gửi nhận văn bản điện tử liên thông qua nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hơn 8.200 hộp thư điện tử công vụ được cấp cho 100% cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác CCHC đã góp phần cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); nổi bật là Chỉ số đánh giá CCHC của tỉnh nhiều năm đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dẫn đầu cả nước.

Nhờ vậy, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng dòng vốn đầu tư trong nước (DDI) vào tỉnh vẫn đạt gần 7.500 tỷ đồng, vượt 35,8%; vốn FDI đạt hơn 666 triệu USD, vượt 21,12% so với kế hoạch, đứng thứ 15/63 tỉnh, thành về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài….góp phần đưa thu ngân sách của tỉnh đạt kết quả khá trên 32 nghìn tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt trên 27 nghìn tỷ đồng.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa các TTHC, công khai, công bố TTHC theo quy đinh; cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí cho tổ chức, cá nhân.

Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị.

Kịp thời cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC, nhất là đối với các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, đầu tư; bổ sung 500 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tiếp nhận hồ sơ.

Công khai minh bạch quy trình thủ tục đầu tư, quy hoạch xây dựng và đất đai, quy hoạch ngành, lĩnh vực trên hệ thống thông tin điện tử.

Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng giải quyết TTHC; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và thiếu trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Mai Liên

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: