Kinh Tế

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực

Thứ Ba, 12/02/2019

Sau 10 năm triển khai Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng khoá X (gọi tắt là NQ TƯ 7) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cơ cấu kinh tế nông thôn Vĩnh Phúc có sự chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản; tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, trong đó, lấy phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn làm trọng tâm...

Với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển KT - XH của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Lượng

Nghị quyết T.Ư 7 là một nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Nghị quyết được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả to lớn.

Thực hiện NQ TƯ 7, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và được UBND tỉnh cụ thể hóa bằng việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, quyết định. Trong đó, có chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và làng nghề nhằm mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Từ năm 2008 đến nay, tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp và phát triển thương mại giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020; hoàn thiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho các xã trong năm 2011... Theo kế hoạch, đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh sẽ hình thành thêm 1 trung tâm thương mại tại thành phố Phúc Yên, các trung tâm mua sắm tại các huyện, thành phố, 1 trung tâm bán buôn kết hợp với Cảng cạn tại huyện Bình Xuyên (quy mô gần 200 ha), 1 trung tâm hội chợ, triển lãm tại thành phố Vĩnh Yên (quy mô 10ha) và 30 - 40 siêu thị.

Cùng với đó, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Từ chỗ quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đến nay, nhờ sự hỗ trợ về nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, cơ chế hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, nhiều hộ kinh doanh đã làm giàu bằng chính nghề truyền thống của địa phương.

Với 14 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quy hoạch, hình thành, đầu tư cơ sở hạ tầng và đi vào hoạt động trên tổng diện tích gần 340ha phân bố đều tại hầu hết các địa phương trong tỉnh đã và đang góp phần thu hút nhiều dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết một phần nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

Với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp, địa phương trong tỉnh, công tác khuyến công được triển khai hiệu quả. Qua 10 năm, toàn tỉnh thực hiện được 16 mô hình trình diễn kỹ thuật với tổng số kinh phí hỗ trợ trên 2,7 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động với mức lương bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng được chú trọng, nâng cao với tổng số trên 3.000 lượt học viên là cán bộ khuyến công cơ sở, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của các cơ sở công nghiệp nông thôn được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực quản lý; gần 12 nghìn học viên được tham gia các lớp đào tạo, truyền nghề tiểu thủ công nghiệp với kinh phí khoảng 15 tỷ đồng, chủ yếu là các ngành nghề như: Mây tre đan, may công nghiệp, rèn, chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ rắn, đá mỹ nghệ, sinh vật cảnh, thêu ren...

Nếu như năm 2008, toàn tỉnh có 14 làng nghề được công nhận, sau 10 năm triển khai NQ TƯ 7, đã có 27 làng nghề đạt tiêu chí theo quy định. Cùng với đó, tỉnh xét công nhận và phong danh hiệu cho 23 nghệ nhân cấp tỉnh, 166 thợ giỏi cấp tỉnh. Các làng nghề trên địa bàn tỉnh được quan tâm, duy trì và phát triển góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập ổn định.

Với sự đồng thuận của người dân, tích cực triển khai các chương trình, dự án, đề án nhằm hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh sau 10 năm triển khai NQ TƯ 7 có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản có xu hướng giảm; tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng cao. Năm 2018, lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm hơn 8% (giảm trên 9% so với năm 2008); công nghiệp, xây dựng trên 60% (tăng gần 2% so với năm 2008); dịch vụ chiếm trên 31% (tăng gần 8% so với năm 2008).

Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh ta tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong các giai đoạn tiếp theo.

Việt SơnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: