Kinh Tế

Yên Lạc tích cực chuẩn bị cho vụ Xuân 2021

Thứ Ba, 19/01/2021

Để đảm bảo tiến độ sản xuất vụ Xuân 2021, huyện Yên Lạc đang tích cực chỉ đạo xác xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền kế hoạch sản xuất, động viên nông dân làm đất, nạo vét tu sửa các tuyến kênh mương nội đồng, tích trữ nguồn nước tưới, chuẩn bị giống phân bón phục vụ cho sản xuất đảm bảo khung thời vụ.

Công nhân Xí nghiệp thủy lợi Yên Lạc vận hành trạm bơm xã Nguyệt Đức lấy nước đổ ải gieo cấy lúa vụ xuân. Ảnh Thế Hùng

Vụ Xuân 2021, huyện Yên Lạc phấn đấu đạt diện tích gieo trồng 5.710 ha, trong đó cây lúa 4.430 ha; cây ngô 620 ha; rau xanh hơn 320 ha; lạc 195 ha.

Đối với cây lúa, gieo cấy ở 2 trà lúa cơ bản, huyện chỉ đạo gieo trồng trà xuân sớm và trà xuân muộn, trong đó trà xuân sớm bố trí trên đất trùng, đất 1 vụ lúa + 1 vụ cá, đất khó thoát nước, sử dụng các giống có khả năng chịu rét, cứng cây như: Xi23, XT28, NX30 … gieo mạ từ ngày 15 – 25/11/2020, tuổi mạ từ 5-6 lá.

Trà xuân muộn được coi là trà lúa chính, chỉ đạo mở rộng tối đa diện tích trên chân đất vàn, chủ động nước, tập trung sử dụng các giống chất lượng như: Thiên Ưu 8, TBR225, RVT, DQ11, ADI28, DT39 Quế Lâm, Sơn Lâm 2, J01… gieo mạ từ ngày 25/1 – 05/02/2021.

Làm mạ dày xúc che phủ nilon, tập trung theo vùng, cấy kết thúc trong tháng 2/2021. Đối với cây ngô, bố trí một phần trên đất bãi ngoài đê bối, đất chuyên màu, sử dụng sử dụng các giống NK4300, NK6654, LVN4, ngô nếp… trồng từ ngày 20/1- 5/2, bố trí trồng xen đậu tương, rau xanh để tăng hiệu quả kinh tế.

Đối với cây lạc, bố trí trên đất thành phần cơ giới nhẹ thoát nước tốt, gieo trồng từ ngày 5 – 20/2 với các giống chủ lực là: Sen lai, L14, L15, L18…

Đặc biệt đối với cây rau màu, huyện sẽ thực hiện đa dạng hóa chủng loại sản phẩm rau đáp ứng nhu cầu thị trường, mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn, áp dụng quy trình thực hàng nông nghiệp tốt (VietGAP), đồng thời đưa giống bí đỏ, khoai tây, cà chua, dưa … vào các vùng sản xuất trồng trọt hàng hóa.

Theo kế hoạch sử dụng giống và khung thời vụ, đối với những diện tích chủ động nước và có kế hoạch trồng cây vụ Đông năm 2021, bà con nông dân tập trung gieo mạ xuống ruộng từ ngày 7/1 đến ngày 12/1/2021, thời gian gieo cấy bắt đầu từ ngày 1/2 đến ngày 7/2/ 2021.

Đối với những diện tích còn lại là những diện tích nhỏ lẻ, không chủ động được nguồn nước thì tùy điều kiện từng chân ruộng, thời gian gieo mạ sẽ kết thúc trước ngày 25/1/ 2021.

Đến nay, tỉnh đã cấp hỗ trợ hơn 125.885 kg giống lúa các loại bảo đủ gieo trồng cho hơn 2.577 ha.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện bám sát cơ sở, tổ chức hướng dẫn nông dân thực hiện tốt cơ cấu giống, tuân thủ thời vụ gieo trồng và các giải pháp kỹ thuật; gieo trồng tối đa diện tích trong khung thời vụ, hạn chế tình trạng bỏ đất trồng, bố trí cơ cấu giống, cây trồng hợp lý.

Tổ chức kế hoạch sản xuất về cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, phát triển sản xuất hàng hoá, đề xuất các giống cây trồng mới có năng suất, giá trị kinh tế cao.

Trung tâm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, hướng dẫn cơ cấu giống, thời vụ; quản lý vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra các cửa hàng vật tư nông, lâm nghiệp, nhằm phát hiện kịp thời những giống lúa kém chất lượng.

Thực hiện tốt công tác dự thính, dự báo về diễn biến sâu bệnh, mức độ gây hại, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỹ thuật ngâm, ủ, gieo mạ và phòng chống rét cho mạ tới bà con nông dân, lồng ghép qua các cuộc họp thôn bản, hoặc trên các phương tiện truyền thông.

Huyện chỉ đạo Trạm Khuyến nông mở rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như: Cấy lúa kết hợp hiệu ứng hàng biên, mô hình canh tác lúa áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp hạn chế sử dụng thuốc BVTV, sản xuất theo chuỗi liên kết, an toàn theo VietGAP; chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất an toàn.

Xí nghiệp thủy lợi bám sát lịch xả nước, điều tiết nước, chỉ đạo các tổ thủy nông điều tiết nước theo kế hoạch, phục vụ nước theo lịch thời vụ…

Để sản xuất vụ xuân có hiệu quả và hạn chế tình trạng bỏ đất trồng, huyện tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tuyên truyền nông dân đăng ký thực hiện chương trình hỗ trợ giống lúa chất lượng.

Hiện bà con nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung làm đất đối với diện tích không thực hiện trong cây vụ Đông.

Đồng thời, tu sửa, nạo vét các tuyến kênh mương, tích trữ nước trong các ao, hồ, ngòi… đảm bảo có đủ nước tưới phục vụ sản xuất hết diện tích cấy lúa vụ Xuân theo đúng kế hoạch và khung thời vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất trên cùng đơn vị diện tích đạt năng suất cao.

Xuân HùngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: