Kinh Tế

Công ty TNHH Tấn Phú An bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu

Thứ Ba, 29/01/2019

Công ty TNHH Tấn Phú An (Vĩnh Yên) có mã số doanh nghiệp là 2500336650, thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009 trong lĩnh vực xây dựng. Do doanh nghiệp này có hành vi cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, được quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 89, Luật Đấu thầu.

Vì vậy, căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 73/SKHĐT-TTr ngày 9/1/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 21/1/2019 về việc cấm Công ty TNHH Tấn Phú An tham gia hoạt động đấu thầu với thời hạn 3 năm trong phạm vi quản lý của tỉnh.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: