Kinh Tế

Hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng

Thứ Năm, 14/01/2021

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 44 về việc hỗ trợ chi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng và các hộ gia đình, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, vào đầu mỗi vụ sản xuất, các cá nhân, tập thể đủ điều kiện đăng ký kế hoạch sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng với UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng.

Cuối mỗi vụ, các cá nhân, tập thể sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng sẽ tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng với chủ sở hữu, quản lý khai thác công trình.

Trên cơ sở đó, chủ sở hữu, quản lý khai thác công trình thủy lợi nội đồng báo cáo chi phí hỗ trợ với UBND cấp huyện, trình Sở NN&PTNT thẩm định, tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí.

Hoàng SơnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: