Kinh Tế

Tháng 1/2019: Thu hút thêm gần 98 triệu USD vốn đầu tư từ các dự án FDI

Thứ Ba, 29/01/2019

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và đưa Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện đi vào hoạt động, ngay trong tháng 1/2019, tỉnh cấp mới 7 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 40 triệu USD; tăng vốn cho 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký tăng thêm hơn 57 triệu USD, đưa tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt gần 98 triệu USD. Đồng thời, tỉnh cấp mới 3 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 88 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu năm 2019 thu hút vốn FDI đạt 500 triệu USD và vốn DDI đạt 2 nghìn tỷ đồng, tỉnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút thêm nhà đầu tư lớn, dự án lớn, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư giảm tối đa chi phí khởi nghiệp, chi phí đầu tư, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp...

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: