Kinh Tế

Hơn 10 tỷ đồng trợ giá xe buýt quý I/2019

Thứ Hai, 28/01/2019

Thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, mới đây, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc tạm ứng kinh phí trợ giá xe buýt từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh trích ngân sách hơn 10,5 tỷ đồng tạm ứng kinh phí trợ giá xe buýt từ tháng 1 đến tháng hết 3 năm 2019 cho Công ty cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc 7,5 tỷ đồng; Công ty liên doanh vận tải hành khách Vĩnh Phúc 2,3 tỷ đồng; Công ty TNHH TM&XD Việt Dương 750 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các công ty được tạm ứng kinh phí có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng kinh phí tạm ứng của các công ty, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: