Kinh Tế

Tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Thứ Sáu, 25/01/2019

Với phương châm "Nhà nhà diệt chuột, người người diệt chuột", nhằm hạn chế thấp nhất sự gây hại của chuột đối với sản xuất nông nghiệp ngay từ đầu vụ, góp phần bảo vệ an toàn cho lúa, rau, màu, cây ăn quả; bảo vệ kho tàng và phòng ngừa nguy cơ chuột làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho con người..., UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Thực hiện diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt năm 2019.

Theo nội dung kế hoạch, tổ chức diệt chuột ngoài đồng ruộng, trang trại sản xuất nông nghiệp, trên diện tích 41.000ha, trong đó vụ Xuân 16.400ha, vụ Mùa 14.350ha, vụ Đông 10.250ha. Năm 2019, có 3 đợt diệt chuột: Đợt 1 từ cuối tháng 3 đến trung tuần tháng 4; đợt 2 từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7; đợt 3 từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Tổng kinh phí thực hiện hơn 22 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng.

Các biện pháp diệt chuột bao gồm: Biện pháp canh tác; biện pháp thủ công; biện pháp sinh học; biện pháp hóa học. Trong đó, biện pháp hóa học ưu tiên sử dụng các loại thuốc ít độc hại với người, gia súc, gia cầm, thủy sản như: Ranpart 2% DS, Rat kill 2% DP.

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: