Kinh Tế

Truy thu gần 88 tỷ đồng tiền thuế

Thứ Năm, 24/01/2019

Năm 2018, Cục Thuế tỉnh đã tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, chủ các ngành nghề kinh doanh chậm nộp thuế, các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ và nhiều năm chưa thanh tra, kiểm tra thuế, doanh nghiệp có số thuế được miễn, giảm, giãn, hoàn thuế, chuyển giá... có rủi ro cao về thuế.

Qua thanh, kiểm tra 1.042 doanh nghiệp đã phát hiện nhiều sai phạm, truy thu gần 88 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước. Các đơn vị có số thuế truy thu phần lớn là do có hành vi kê khai sai, kê khai thiếu thuế với số tiền xử phạt, truy thu hơn 25 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 tổng số tiền thuế truy thu; số thu chậm nộp thuế hơn 18,7 tỷ đồng...

Để kịp thời ngăn ngừa các hành vi gian lận thuế, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, nhất là việc mua bán hóa đơn trái phép...

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: