Kinh Tế

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính: Việc xin lỗi tổ chức, cá nhân còn chậm

Thứ Ba, 22/01/2019

Tại các buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở một số địa phương, sở, ngành, đơn vị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh: "Cán bộ phải thực hiện ban hành văn bản trả lời, xin lỗi tổ chức, cá nhân khi trả kết quả chậm hoặc chưa giải quyết được". Nội dung này được quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, do đó, các địa phương, sở, ngành, đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Lập Thạch hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Lượng

Năm 2015, Vĩnh Phúc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách hành chính ở UBND cấp huyện, xã và nhiều sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh. Sau khi thành lập Trung tâm Hành chính công, các TTHC của tổ chức, cá nhân được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

Theo số liệu thống kê, có hơn 1.650 TTHC của 170 lĩnh vực đang được thực hiện trên phần mềm của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và phần mềm ứng dụng bộ phận một cửa tại UBND cấp huyện và cấp xã. Thông qua bộ phận một cửa, doanh nghiệp và người dân có điều kiện giải quyết các TTHC dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ ở bộ phận một cửa, tỉnh quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảm bảo năng lực, trình độ để giải quyết các TTHC từ cấp tỉnh đến cơ sở; đầu tư thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm trong giải quyết TTHC, đảm bảo việc liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, qua đó, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Nhờ đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, nên tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn ở bộ phận một cửa, một cửa liên thông từ tỉnh đến cơ sở đạt từ 80 - 90%. Tuy nhiên, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân, nhất là việc ban hành văn bản trả lời, xin lỗi người dân khi trả kết quả chậm hoặc chưa giải quyết được.

Theo tinh thần Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, bên cạnh nỗ lực giải quyết số lượng hồ sơ tiếp nhận, thước đo chất lượng và hiệu quả công việc còn dựa trên sự hài lòng của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tại Điều 12 của Nghị định 61 quy định rõ, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền phải chủ động thông báo bằng văn bản về lý do chậm giải quyết hồ sơ TTHC kèm văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này còn rất khiêm tốn; không nhiều doanh nghiệp và người dân được cơ quan chức năng xin lỗi và còn ít công dân biết đến quyền lợi này khi giải quyết TTHC ở bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Mặc dù quy định rất cụ thể, song, phần lớn các báo cáo tổng kết thực hiện chính sách, pháp luật theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách TTHC lại chưa có những số liệu đánh giá mức độ hài lòng của người dân và kết quả số lượng tổ chức, cá nhân được nhận văn bản trả lời, xin lỗi khi trả kết quả chậm hoặc chưa giải quyết được. Do đó, tại các buổi giám sát, yêu cầu này luôn được Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình quan tâm, đề cập đến nhiều lần.

Điều đó phần nào cho thấy, trên thực tế vẫn còn tình trạng người dân chưa hài lòng với thái độ làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Đâu đó, vẫn còn biểu hiện cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, trong đó có việc hướng dẫn chung chung, không cụ thể, khiến người dân phải đi lại nhiều lần.

Do đó, để thực hiện có hiệu quả Nghị định 61, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm cán bộ vi phạm; tổ chức thăm dò, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân... để kịp thời chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ tại bộ phận một cửa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, mong rằng, việc chấp hành quy định của Nghị định 61 sẽ được Trung tâm Hành chính công, bộ phận một cửa thực hiện tốt hơn, nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ và hướng đến sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang và sẽ đến đầu tư tại tỉnh.

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: