Kinh Tế

Cần nhiều giải pháp đồng bộ để HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Thứ Ba, 22/01/2019

Cùng với các thành phần kinh tế khác, HTX nông nghiệp đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, các HTX này đang phải đương đầu với không ít khó khăn, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ để phát triển bền vững.

Nhờ có phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp, HTX Rau an toàn Vân Hội Xanh, xã Vân Hội (Tam Dương) mang lại thu nhập cao và ổn định cho các thành viên

Ngày nay, HTX nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng khi vừa hỗ trợ các thành viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới, vừa thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.

Nhận thức được điều đó, những năm qua, tỉnh ta triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX như: Hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX; xúc tiến thương mại và đổi mới nâng cao trình độ công nghệ; các chính sách về thuế, tín dụng...

Theo đánh giá của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh những năm gần đây có sự phát triển mạnh, đặc biệt, hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất và hiệu quả hơn.

Hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 225 HTX nông nghiệp, với tổng số hơn 83 nghìn thành viên, tổng nguồn vốn, tài sản đạt gần 300 tỷ đồng. Trong đó, có 159 HTX tổng hợp (chiếm 70,7%); 42 HTX chăn nuôi (chiếm 18,6%); 22 HTX trồng trọt (chiếm 9,7%) và 2 HTX thủy sản (chiếm 1%). Doanh thu bình quân của một HTX nông nghiệp đạt khoảng 930 triệu đồng/năm.

Các HTX nông nghiệp chủ yếu làm dịch vụ hỗ trợ thành viên trong việc cung ứng giống, phân bón, vật tư nông nghiệp, tưới tiêu, làm đất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.

Trong đó, một số HTX đã đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sản xuất, kinh doanh tổng hợp, đa ngành nghề, kết hợp giữa dịch vụ với sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, hỗ trợ thành viên ứng dụng KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như: HTX Nông nghiệp Nhân Lý, HTX Rau an toàn Vân Hội Xanh, HTX Rau an toàn Visa, HTX Thủy sản Phú Đa…

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song, hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. Nhiều HTX mặc dù đã chuyển đổi theo Luật HTX 2012 nhưng mới chỉ dừng lại ở việc thay đổi chức danh, các nội dung khác vẫn giữ như trước đây; đa phần các HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh còn mang tính thời vụ, ngắn hạn, không có phương án, kế hoạch dài hạn, hàng năm.

Tỷ lệ các HTX áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh còn thấp. Tài sản phục vụ cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ của HTX còn nghèo nàn, xuống cấp chưa đáp ứng được yêu cầu để phục vụ cho hoạt động. Đa số cán bộ trong Ban Quản lý HTX chưa được đào tạo, năng lực quản lý, tính năng động, sáng tạo trong tổ chức, triển khai các nhiệm vụ còn hạn chế; nhiều HTX vẫn còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước…

Do đó, mặc dù số lượng các HTX nông nghiệp hiện nay khá đông đảo (chiếm hơn 35% số lượng HTX trong toàn tỉnh), song, hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Theo kết quả phân loại của Chi cục Phát triển nông thôn, đến nay, số lượng các HTX nông nghiệp đạt loại khá, giỏi chỉ chiếm 34%; trong khi đó, HTX nông nghiệp đạt loại trung bình và yếu kém đạt 66%. Cá biệt có đến 49 HTX nông nghiệp ngừng hoạt động.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp, tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020. Theo đó, tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 256 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Trên cơ sở mục tiêu đó, tỉnh đưa ra những giải pháp trọng tâm yêu cầu các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương tiến hành tổ chức lại các HTX theo từng loại hình với quy mô phù hợp; hướng dẫn các HTX cải tiến phương thức hoạt động, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương; tích cực giải quyết những khó khăn, vướng mắc về vốn, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các HTX nông nghiệp.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và kỹ năng làm việc cho Ban quản lý và thành viên HTX; thực hiện thí điểm đưa cán bộ có trình độ về làm việc có thời hạn ở các HTX nông nghiệp; tiến hành giải thể những HTX yếu kém, ngừng hoạt động; lựa chọn các ngành hàng chủ lực của địa phương để thúc đẩy thành lập các HTX chuyên cây, chuyên con hoạt động hiệu quả; phát triển mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Bài, ảnh: Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: