Kinh Tế

Công ty cổ phần SKY LAND Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Trung Nguyên

Thứ Ba, 22/01/2019

Mới đây, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 76 về việc thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN Trung Nguyên (huyện Yên Lạc) cho Công ty cổ phần SKY LAND Vĩnh Phúc, có trụ sở tại Khu 3 Đoài (thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc).

CCN có tổng diện tích 20ha với ngành nghề hoạt động chủ yếu là sản xuất công nghiệp cơ khí phụ trợ, tái chế phế liệu. Tổng vốn đầu tư hạ tầng CCN dự kiến là trên 215 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động sau 36 tháng kể từ ngày được thành lập.

Theo quyết định này, chủ đầu tư và các doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong CCN Trung Nguyên được hưởng các ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư và theo cơ chế, chính sách hiện hành của tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Yên Lạc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với CCN Trung Nguyên; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần SKY LAND Vĩnh Phúc hoàn thiện các trình tự, thủ tục, tổ chức giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và quản lý, phát triển CCN.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: