Kinh Tế

Huyện Tam Đảo bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng được 285 ha

Thứ Năm, 07/01/2021

Hiện nay, huyện Tam Đảo đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) 36 dự án, với tổng diện tích hơn 323 ha; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 1.320 tỷ đồng cho 5.187 lượt hộ, 354 hộ phải bố trí tái định cư.

UBND huyện Tam Đảo đã thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng kịp thời cho các chủ đầu tư triển khai các dự án; tổ chức cưỡng chế, thực hiện quyết định thu hồi đất 9 hộ thuộc 5 dự án. Đến nay, đã bồi thường, hỗ trợ GPMB được 285 ha, với số tiền hơn 704 tỷ đồng cho 4.192 lượt hộ, bố trí tái định cư cho 237 hộ.

Thời gian tới, UBND huyện Tam Đảo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB cho các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm, các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chính sách về bồi thường, GPMB, bàn giao đất cho nhà nước đúng thời hạn.

Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực cho công tác bồi thường, GPMB; tiếp tục tổ chức cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ không chấp hành chính sách về bồi thường, GPMB theo quy định. Phấn đấu bàn giao trên 90% mặt bằng sạch để triển khai và thực hiện các dự án đầu tư công trong năm 2021.

Bảo AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: