Kinh Tế

Phạt tiền đến 60 triệu đồng vi phạm hoạt động đầu tư

Thứ Năm, 17/01/2019

Thực hiện quy định về chế độ báo cáo định kỳ theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 3912 đề nghị các doanh nghiệp có dự án đầu tư ngoài KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng và cả năm. Đồng thời, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động đầu tư.

Theo đó, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện dự án không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư; 20-30 triệu đồng không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư; giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư; tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư; không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thủ tục thanh lý dự án đầu tư.

Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với một trong các hành vi như không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư; tiếp tục triển khai dự án khi đã bị cơ quan đăng ký đầu tư quyết định ngừng hoạt động; tiếp tục triển dự án khi đã chấm dứt hoạt động mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận; không triển khai dự án đầu tư sau 12 tháng mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận…

Thông qua giám sát và đánh giá đầu tư, giúp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nắm bắt thông tin, đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, tiến độ thực hiện đầu tư và những tồn tại, khó khăn trong quá trình đầu tư để có biện pháp điều chỉnh phù hợp; kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sai phạm, tiêu cực gây thất thoát, lãng phí vốn trong quá trình thực hiện đầu tư.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: