Kinh Tế

Tam Dương đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 16/01/2019

Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Tam Dương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Toàn huyện có 11/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện có 6/9 tiêu chí đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong quá trình triển khai xây dựng NTM, huyện Tam Dương luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đặc biệt là vai trò chủ thể của nhân dân.

Nhờ đó, chương trình đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Sau 7 năm triển khai thực hiện chương trình, toàn huyện đã huy động được hơn 2.015 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 479 tỷ đồng,chiếm hơn 23,7% và hiến 74.950 m2 đất, đóng góp hơn 69 nghìn ngày công lao động. Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã chủ động hiến đất, góp tiền, ngày công xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa xã…

Bên cạnh đó, do địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nên đã làm thay đổi nhận thức của người dân về chương trình xây dựng NTM. Mỗi người dân nhận thức được việc xây dựng NTM không chỉ là việc của Đảng, Nhà nước mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân mỗi người dân.

Các tầng lớp nhân dân trong huyện bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo. Trên địa bàn huyện, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới cho hiệu quả cao như: Mô hình trồng cây ăn quả, cây dược liệu, mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại…

Hoàng Đan là xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2016. Xác định đạt chuẩn NTM đã khó, song, việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí lại càng khó hơn, do đó, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, Đảng uỷ, UBND xã Hoàng Đan đã xây dựng kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, trong đó, xã luôn chú trọng vai trò chủ thể của nhân dân. Từ năm 2016-2018, nhân dân xã Hoàng Đan đã hiến 1.700m2 đất và ủng hộ hơn 2.500 ngày công lao động, hơn 2,3 tỷ đồng xây dựng đường giao thông và các công trình khác...

Với sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân trong xây dựng NTM đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn huyện Tam Dương. Đặc biệt, qua chương trình xây dựng NTM đã khẳng định được tinh thần đoàn kết của nhân dân là yếu tố tiên quyết nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Phương Thảo

(Trung tâm VH-TT-TT Tam Dương)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: