Kinh Tế

Tập trung kiểm toán nhiều lĩnh vực “nóng”

Thứ Ba, 15/01/2019

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm toán năm 2019

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư, cùng đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; các Bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Nguyễn Quang Thành cho biết, năm 2018 KTNN hoàn thành 253 cuộc kiểm toán theo kế hoạch, 100% các cuộc kiểm toán đều phát hành báo cáo kiểm toán trước ngày 31-12-2018. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính là 89.600 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước (NSNN) 44.466 tỷ đồng, tăng 18,39% so với năm 2017 (tương đương 37.556 tỷ đồng). Kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 115 văn bản pháp nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của nhà nước tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân. Trong đó, có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập trong quản lý hoàn thuế GTGT, thuế xuất khẩu; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; thực hiện hợp đồng BT, BOT; cơ chế quản lý, hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghệ cao; việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA...

Điểm mới là KTNN đã thực hiện công bố kế hoạch kiểm toán năm, công khai rõ các đầu mối, đơn vị được kiểm toán. Qua đó góp phần tăng cường tính minh bạch; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được kiểm toán; hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp với các cơ quan thanh, kiểm tra; giảm thiểu phiền hà đối với các đối tượng được thanh tra, kiểm toán.

Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng KTNN đã ban hành Kế hoạch 643/KH-KTNN, phân công và giao rõ trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc để chủ động tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chú trọng vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, như: đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; đầu tư theo hình thức BOT, BT; quản lý vốn chủ sở hữu, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu DNNN... Kết quả đã phát hiện nhiều sai phạm, nhiều lỗ hổng chính sách, truy thu kinh phí nộp NSNN, kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện chính sách nhằm ngăn chặn thất thoát NSNN.

Năm 2019, KTNN tổ chức thực hiện 190 cuộc kiểm toán (giảm 66 cuộc so với năm 2018) trên tinh thần bám sát chủ trương đổi mới toàn diện hoạt động kiểm toán thông qua việc giảm số lượng chủ đề, đơn vị, đầu mối được kiểm toán để tập trung nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán.

(Theo nhandan.com.vn)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: