Kinh Tế

Bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản còn lỏng

Thứ Ba, 15/01/2019

Do nhu cầu xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tăng mạnh nên nhu cầu khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) diễn ra phức tạp, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trong lĩnh vực này càng trở nên quan trọng.

Theo kết quả điều tra địa chất khoáng sản, trên địa bàn tỉnh chủ yếu là khoáng sản vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường như: Đá xây dựng, đất san lấp, cát sỏi lòng sông, ít cao lanh, than bùn, song trữ lượng không lớn và điều kiện khai thác hạn chế.

Thời gian qua, tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện các quy định BVMT gắn với hoạt động khai thác khoáng sản, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của tỉnh. Các điểm mỏ trước khi cấp phép khai thác được phê duyệt quy hoạch địa điểm, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh; có hồ sơ về môi trường được phê duyệt và được quản lý hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn 2007- 2018, UBND tỉnh đã cấp giấy phép cho 130 điểm mỏ khoáng sản bao gồm: 11 mỏ điểm khai thác đá xây dựng, 86 điểm khai thác đất san nền, 25 điểm khai thác cát sỏi, 7 điểm khai thác tận thu đá có hàm lượng felspat và 1 điểm tận thu than bùn. Các điểm mỏ này cung cấp VLXD thông thường và đất san lấp cho các dự án phát triển KT - XH của tỉnh.

Đến nay, chỉ còn 41 điểm mỏ đang còn hiệu lực giấy phép. Các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; quy mô đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản không lớn do đặc điểm các mỏ, điểm mỏ phân tán nhỏ lẻ không tập trung.

Việc thực hiện đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT đối với các dự án khai thác khoáng sản về cơ bản đầy đủ, nghiêm túc. Nhất là sau khi Quỹ BVMT tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động tháng 9/2009, việc thực hiện lập phương án cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ môi trường đã đi vào nền nếp và hiện đang triển khai có hiệu quả.

Để làm tốt công tác ký quỹ và đóng cửa mỏ sau khai thác, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân được cấp phép thực hiện lập hồ sơ và đóng cửa mỏ theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ đối với các mỏ đã hết hạn giấy phép.

Từ năm 2007 đến nay, UBND tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt 32 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 1 đề án BVMT chi tiết đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản, 25 phương án cải tạo phục hồi môi trường và 58 dự án cải tạo phục hồi môi trường. Trong giai đoạn từ 2007-2017, tỉnh thu được gần 98 tỷ đồng thuế tài nguyên, số nợ đọng còn lại là trên 2,1 tỷ đồng. Tổng số phí BVMT đã thu được là trên 81 tỷ đồng, số nợ đọng còn lại là trên 3,5 tỷ đồng.

Một số điểm mỏ có diện tích lớn đã hết hạn giấy phép như: Mỏ đá của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bảo Quân tại xã Minh Quang (Tam Đảo), mỏ Fenspat của Công ty CP Vivat Việt Nam tại xã Quang Yên (Sông Lô) đang thực hiện đóng cửa mỏ theo nội dung của Đề án đóng cửa mỏ đã được UBND tỉnh phê duyệt; còn mỏ đá của Công ty CP Công trình giao thông Sông Đà tại xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) đang trong giai đoạn thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ theo quy định.

Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động sau thẩm định còn hạn chế, do đặc thù của hoạt động khai thác VLXD như cát sỏi trên sông, nhiều dự án có quy mô nhỏ, hoạt động ngoài trời, sau khi khai thác xong các chủ dự án chủ động hoàn trả lại diện tích đất đã cải tạo cho nhân dân mà không báo cáo cơ quan Nhà nước theo quy định.

Việc phân cấp quản lý Nhà nước về BVMT được quy định trong luật, tuy nhiên, nhiều nội dung vẫn chưa được cụ thể hóa bằng Nghị định, Thông tư hướng dẫn nên việc triển khai áp dụng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác quản lý chất thải. Cùng với đó, việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường chưa kịp thời.

Để công tác BVMT trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, UBND tỉnh đề nghị Bộ TN&MT phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các thông tư hướng dẫn về chi phí xác định thiệt hại và thực hiện các thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại, hướng dẫn trình tự và thủ tục chứng minh tổ chức, cá nhân không gây ô nhiễm môi trường... Tăng cường các lớp tập huấn, khóa đào tạo, nâng cao năng lực bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý môi trường địa phương.

Lưu NhungTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: