Kinh Tế

Kiểm soát đầu tư công và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản ở Tam Đảo

Thứ Ba, 15/01/2019

Thực hiện Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về “Những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương”, huyện Tam Đảo đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, thực hiện tốt việc quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và thanh toán nợ đọng XDCB.

Năm 2018, huyện Tam Đảo được phân bổ vốn đầu tư công gần 211 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh là 87,5 tỷ đồng, nguồn ngân sách huyện là 123,3 tỷ đồng. Vốn đầu tư được phân bổ theo hướng ưu tiên cho thanh toán nợ XDCB và xây dựng một số công trình xây dựng trọng điểm tại trung tâm huyện và hoàn thiện cơ sở vật chất cho ngành giáo dục đối với các xã điểm xây dựng nông thôn mới. UBND huyện đã phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2018 theo Quyết định của UBND tỉnh là 27 dự án với tổng số vốn đầu tư là 118,9 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt việc kiểm soát vốn đầu tư công và giải ngân thanh toán nợ XDCB, ngay từ đầu năm, UBND huyện Tam Đảo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, các chủ đầu tư, các xã, thị trấn rà soát lại quy trình, kế hoạch XDCB cũng như việc điều chỉnh nguồn vốn chuyển sang công trình quan trọng khác. Thường trực UBND huyện đã tổ chức nhiều hội nghị nghe các chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai các công trình bằng vốn đầu tư công năm 2018 nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo đó, huyện tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các bước về quy hoạch xây dựng và thực hiện quy hoạch. Thực hiện quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch của các dự án đã được phê duyệt trên địa bàn. Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch điều chỉnh, giới thiệu địa điểm theo quy hoạch tổng thể của huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đề xuất giới thiệu quy hoạch địa điểm.

Cụ thể: Tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án; địa điểm tập kết và sơ tái chế sử dụng vật liệu xây dựng tại các dự án, công trình: Cải tạo nâng cấp QL2B đoạn từ cầu Chân Suối (Km 13) đến khu du lịch Tam Đảo I; phê duyệt địa điểm đầu tư xây dựng nhà văn hóa Phố Chợ, xã Tam Quan. Tham gia ý kiến điều chỉnh cục bộ QHCT TL 1/500 khu du lịch Tam Đảo 1 để đầu tư xây dựng chợ thị trấn Tam Đảo; điều chỉnh quy hoạch khu du lịch - dịch vụ Tam Đảo…

Công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện nhanh chóng, chính xác đảm bảo theo Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và Quyết định số 08 của UBND tỉnh. Năm 2018, huyện đã thẩm định được 11 dự án, trong đó, trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền là 5 dự án gồm Khu công viên cây xanh trung tâm huyện và dự án đường nội bộ; nhà trưng bày khu Danh thắng Tây Thiên, tu bổ Đền Cậu, khắc phục đập tràn xã Bồ Lý-Yên Dương. Phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục, y tế đã được phê duyệt; đồng thời, rà soát kéo giãn, tạm hoãn những công trình chưa thật sự cần thiết và khởi công các công trình mới cần thiết.

Đến tháng 12/2018, toàn huyện đã giải ngân đạt 68% dự toán ngân sách. Công tác quyết toán vốn đầu tư thực hiện được 32 công trình với tổng giá trị đề nghị quyết toán 115,7 tỷ đồng, giá trị phê duyệt quyết toán hơn 113, 6 tỷ đồng, giá trị quyết toán giảm 2,13 tỷ đồng. Hiện nay, toàn huyện còn 18 công trình chậm quyết toán quá 24 tháng, giảm 2 công trình so với đầu năm 2018, giảm 15 công trình so với cùng kỳ năm 2017.

Hiện nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng thống kê, rà soát phân loại các dự án (dự án chậm lập hồ sơ quyết toán và yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định). Đối với dự án không đủ hồ sơ quyết toán, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện tất toán theo quy định của Bộ Tài chính, nếu đơn vị nào không chấp hành sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Xuân HùngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: