Kinh Tế

Năm 2020, tổn thất điện năng giảm còn 2,7%

Thứ Tư, 23/12/2020

Những năm qua, ngành Điện lực đã triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác chỉ đạo, điều hành; kỹ thuật vận hành, an toàn lao động; đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn; lắp đặt tụ bù… nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất điện năng.

Kết quả, tổn thất điện năng của ngành Điện lực từ 4,65% (năm 2016) giảm còn 2,7% (năm 2020) và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, rà soát cho thấy, toàn công ty không còn TBA công cộng có tình trạng điện áp thấp, tỷ lệ tổn thất điện năng trên 10%.

Có được kết quả trên là do ngành Điện lực đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn; tập trung đầu tư xây dựng các xuất tuyến; chống quá tải, xuống cấp cho các TBA… góp phần xử lý được tình trạng điện áp thấp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: