Kinh Tế

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Thứ Ba, 22/12/2020

Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh đặt ra mục tiêu "Trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước". Trong đó, chú trọng phát triển năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế; hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; xây dựng, phát triển dịch vụ đô thị thông minh; phát triển doanh nghiệp công nghệ số, kinh tế số.

Việc thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh là cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghệ số. (Ảnh chụp tại Công ty TNHH Jahwa Vina (KCN Khai Quang)). Ảnh: Thế Hùng

 

Phát huy lợi thế địa lý và các chính sách thông thoáng trong thu hút đầu tư, Vĩnh Phúc đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có nhiều tập đoàn kinh tế lớn, sử dụng công nghệ sản xuất cao.

Nhờ đó, ngành sản xuất linh kiện điện tử phát triển khá nhanh và là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh, dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu, đóng góp ngày càng lớn cho lĩnh vực công nghiệp. Đó là những điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số, hướng đến nền kinh tế số trong tương lai.

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển doanh nghệ công nghiệp số Việt Nam, năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quỹ đã phối hợp giải ngân cho 1 dự án đầu tư máy móc dây chuyền khảm vàng lên thủy tinh pha lê do Công ty Cổ phần đầu tư OSUM (xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc) làm chủ đầu tư với số vốn vay 8,4 tỷ đồng; thẩm định 3 dự án ứng dụng KHCN vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tỉnh cũng thường xuyên thực hiện việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường các dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4.

Các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua internet và dịch vụ bưu chính công ích.

Đi vào hoạt động từ tháng 1/2017 đến hết tháng 11/2020, trên Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh (VPTex.vn) đã có 2.146 doanh nghiệp đăng ký tham gia sàn với gần 4.000 sản phẩm chào bán; 187 sản phẩm chào mua, gần 3.000 link liên kết từ máy tính khác trên internet xem và tìm kiếm các sản phẩm và 527 thư điện tử từ các doanh nghiệp gửi đến xin báo giá thiết bị và đề nghị tư vấn.

Nhằm nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, thu hút đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học, công nghệ và sáng tạo, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18 quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 89 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch số 100 thực hiện chương trình hành động số 84 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tính đến tháng 11/2020, số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh là 1.716 doanh nghiệp, trong đó riêng năm 2020 là 309 doanh nghiệp.

Mặc dù vậy, trên thực tế, số lượng doanh nghiệp thực sự có tính chất sáng tạo, đổi mới là ít, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu thực hiện gia công, lắp ráp linh kiện sản phẩm điện tử.

Mới đây, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, là cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghệ số.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền đổi mới nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số, ứng dụng sản phẩm công nghệ số, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai hiệu quả cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC tại các sở, ngành, địa phương.

Ban hành các văn bản thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai dịch vụ công, kiến trúc đô thị thông minh tỉnh; chiến lược thu hút vốn đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021-2025...

Đây là những giải pháp nhằm thu hút đầu tư cho chuyển đổi số để thu hút đầu tư, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Trước mắt, trong các năm 2021-2022, tỉnh sẽ tập trung xây dựng hệ sinh thái dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung, kho dữ liệu mở của nhà nước để chia sẻ cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin... hỗ trợ cho doanh nghiệp dự báo, hoạch định chính sách phát triển thị trường, khởi nghiệp, đổi mới.

Triển khai nền tảng công nghệ chuyển đổi số, triển khai Trung tâm điều hành, giám sát đô thị thông minh để giám sát điều hành giao thông, môi trường, an toàn thông tin..., tỉnh sẽ bám sát 108 chỉ số thành phần, 306 tiêu chí của Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xây dựng chính sách trong năm 2021.

Ưu tiên phát triển Chỉ số “Hoạt động kinh tế số” trong đó tập trung để phát triển một số chỉ số thành phần như: Phát triển doanh nghiệp công nghệ số; thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; sử dụng công nghệ nền tảng mới.

Lưu Nhung

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: