Kinh Tế

Phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại

Thứ Sáu, 28/12/2018

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với việc tập trung cao cho phát triển sản xuất, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện vai trò “đầu kéo”..., nông nghiệp Tam Đảo có sự phát triển khá toàn diện, góp phần quan trọng trong đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, bảo đảm an sinh, ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn huyện.

Trồng rau thủy canh theo công nghệ Israel tại Công ty VinEco Tam Đảo. Ảnh: Khánh Linh

Đánh giá về kết quả đạt được cho thấy, việc thực hiện các chính sách của Trung ương, của tỉnh trong huy động nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn mang lại hiệu quả tích cực.

Trong 10 năm, tổng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên toàn huyện là 141 tỷ đồng. Các chương trình đào tạo trang bị cho nông dân kiến thức, kỹ năng cơ bản về một số nghề trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp được tăng cường; từng bước nâng cao năng lực cho lao động nông thôn. Tổng số lao động được đào tạo, bồi dưỡng là 13.824 lượt người năm 2008 lên 17.507 năm 2017.

Vì vậy, người nông dân có điều kiện ứng dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất, phòng trừ dịch hại cho cây trồng, vật nuôi như: Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, ICM, hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI, sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; công nghệ thụ tinh nhân tạo giống bò; ứng dụng men vi sinh trong bảo quản chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm và xử lý môi trường trong chăn nuôi.

Các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất, chăn nuôi như: Giống lúa Thiên ưu 8 RVT, BC15, TBR225; giống lạc L14, L18; giống ngô nếp VN6; lợn ngoại (Landrace, Yorshire, Duroc), Bò (lai Sind), các giống gà siêu thịt, siêu trứng, vịt Kaki cambell, Super meat; cá rô phi đơn tính...

Tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu làm đất đạt 60%, tăng 40%; thu hoạch đạt 60%, tăng 40% so với năm 2008. Việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp góp phần tiết kiệm chi phí, giải phóng sức lao động, đảm bảo thời vụ, phòng tránh thiên tai, là tiền đề quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại.

Bên cạnh đó, nông dân Tam Đảo quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhất là sau khi có các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa của UBND tỉnh. Các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn được quan tâm, chú trọng theo hướng xây dựng mới và cơ cấu lại tổ chức, bước đầu có khởi sắc rõ nét và đa dạng.

Kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã có sự chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 27 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (tăng 18 hợp tác xã so với năm 2008). Phần lớn doanh nghiệp hoạt động khá hiệu quả trên các tiêu chí doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động, nộp ngân sách và tích lũy vốn.

Kinh tế trang trại phát triển cả về số lượng và quy mô sản xuất, toàn huyện có 66 trang trại sản xuất nông nghiệp. Liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân và doanh nghiệp đã hình thành, được nhân rộng trên các lĩnh vực. Trong chăn nuôi đã hình thành nhiều mô hình liên kết giữa các hộ nông dân với Tổng Công ty Jappa, Công ty CP (Thái Lan); liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi giá trị, tạo sự ổn định đầu ra sản phẩm cho nông dân yên tâm sản xuất; hỗ trợ lẫn nhau về nguồn lực và chia sẻ rủi ro trong quá trình sản xuất; tăng chất lượng và giá trị sản phẩm; tạo động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế...

Những kết quả đạt được tạo sự đột phá trong ngành nông nghiệp, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản năm 2008 chiếm 53,61% trong cơ cấu kinh tế của huyện, đếnnăm 2017 chỉ chiếm gần 35%, giảm hơn 19% so với năm 2008. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp còn thấp, việc bảo hộ cho nông dân về bảo hiểm trong sản xuất nông nghiệp chưa được đảm bảo... nên sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn ở quy mô nhỏ, manh mún. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới chỉ dừng lại ở một số sản phẩm và rất hạn chế.

Trong điều kiện hội nhập, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, giá thành rẻ ở các nước sẽ vào thị trường trong nước ngày càng nhiều, làm cho các mặt hàng nông sản trong nước cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt yêu cầu về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm đòi hỏi ngày càng cao, sản phẩm cần phải có thương hiệu.

Trước đòi hỏi đó, huyện Tam Đảo đẩy mạnh tích tụ ruộng đất; phát triển nhanh các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn; xây dựng các vùng sản xuất sản phẩm chủ lực; áp dụng quy trình thực hành sản xuất đồng bộ. Phát triển mạnh sản xuất tập trung, sản phẩm chủ lực, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ; tăng mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị...

Bạch DươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: